Nyheder


Endnu en måned med afkast i top på markedsrente

16. september 2021

I den sidste sommermåned nåede medlemmer af pensionskassen med den nye ordning i markedsrente op på knap 15 pct. i afkast med moderat risiko

Pensionskassens medlemmer med den nye markedsrenteordning har foreløbig opnået et godt afkast i år. Sammenligner man afkastet for markedsrenteprodukter med moderat risiko og 15 år til pension med afkastet i andre selskaber, ser billedet sådan ud:

2021-afkast for markedsrenteprodukter

Kilde: Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsekspert, og Sampension.

Yngre medlemmer af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger med høj risiko har opnået et afkast på op til 16,5 pct. i årets første otte måneder. I de forskellige alders- og risikogrupper hos pensionskassen ser billedet sådan ud for medlemmer med den nye pensionsordning i markedsrente:

AlderModeratHøjLav
25 år14,93%16,55%10,98%
55 år13,09%14,80%9,57%
65 år7,11%9,12%4,95%

Også pensionskassens medlemmer med en pensionsordning i gennemsnitsrente har haft et godt år og havde ved udgangen af august opnået et afkast på 7 pct.

Gevinst af strategien

Pensionskassen valgte sidste år at fastholde sin investeringsstrategi på trods af de usædvanlige vanskeligheder på markederne, og det gav gevinst i første halvdel af 2021. Det gælder især strategien om at overvægte value-aktier i forhold til vækst-aktier samt positioneringen til stigende renter.

”Value-aktier klarede sig specielt godt frem til og med maj i år, men efterfølgende har tendensen fra 2020, hvor vækst-aktier performede bedst, taget over. En stor del af value-aktiers performance er således forsvundet. På rentesiden har porteføljen været positioneret til stigende renter. De steg også først på året, mens billedet på det seneste er vendt lidt rundt. Obligationsporteføljen har dog fortsat leveret en pæn performance,” forklarer investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Derudover fortsætter den gode performance på mange unoterede investeringer, bl.a. private equity, ejendomme og infrastruktur.