Nyheder


Finanstilsynet siger nej til kollektiv overgang til markedsrente

29. marts 2019

Finanstilsynet har med brev af 26. marts afvist ønsket fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger om en kollektiv overgang fra gennemsnitsrente til markedsrente.

”Finanstilsynet vurderer, at en kollektiv overgang til markedsrente vil være i strid med de såkaldte god skik regler. Det tager vi til efterretning, men overvejer lige nu, om vi skal anke afgørelsen til Erhvervsankenævnet, for vi mener fortsat, at en kollektiv overgang til markedsrente er den mest hensigtsmæssige og værdiskabende måde at skifte produkt på, både for pensionskassen og for det enkelte medlem,” siger Erik Bisgaard Madsen, formand for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Han tilføjer, at der op til Finanstilsynets afgørelse ligger mere end halvandet års intensivt arbejde og løbende dialog med Finanstilsynet.

”Vi mener, at der ved kollektiv overgang til markedsrente er tale om en solidarisk løsning med en fair fordeling af overskudsmidler, der sikrer alle medlemmer på lige vis. Ingen stilles ringere eller taber penge ved et skifte, og alle medlemmer opnår en mere hensigtsmæssig investeringsprofil og bedre mulighed for at tilpasse deres opsparingsrisiko individuelt. Vi står derfor uforstående overfor, at Finanstilsynet ikke vil lade denne beslutning være op til pensionskassens generalforsamling,” siger Erik Bisgaard Madsen.

Finanstilsynets afgørelse kan læses her