Nyheder


Flere ældre er i arbejde - god grund til øget fokus på de økonomiske gevinster

20. juni 2022

Markant flere ældre er i job, viser nye tal. Det bliver stadig vigtigere for danskerne at have fokus på den økonomiske gevinst ved at udskyde pensionen og blive i arbejde, lyder det fra Sampension-fællesskabet.

Danskerne bliver længere og længere på arbejdsmarkedet. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension-fællesskabet har analyseret.

Således var 25 pct. af de 65-69-årige i beskæftigelse i april i år mod 22 pct. i april 2021 og 15 pct. i april 2012.

Desuden vælger mange danskere at arbejde videre efter folkepensionsalderen, som fra 1. januar i år er på 67 år. Således var 22 pct. af de 67-årige og 17 pct. af de 68-årige i arbejde i april i 2022. Og for denne gruppe er der særlig god grund til at være opmærksom på de økonomiske gevinster, der er at hente ved at udskyde pensionen, lyder det fra Sampension-fællesskabet.

”Når man bliver længere på arbejdsmarkedet, så booster det ens pensionsopsparing, da det betyder flere år med indbetalinger og afkast og færre år med udbetalinger.

Samtidig er der for de mange og stadig flere danskere, som fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen, også andre økonomiske gevinster ved at blive i arbejde, som det er værd at være opmærksom på,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

Hun peger på, at man kan få en skattefri seniorpræmie for både det første og andet år, man arbejder videre efter folkepensionsalderen. I år får man 44.221 kr. for det første år, man arbejder efter folkepensionsalderen, og 26.322 kr. for det andet år. Timekravet er på mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder, man arbejder, efter at man har opnået folkepensionsalderen - svarende til et gennemsnit på 30 timer om ugen.

”De skattefrie seniorpræmier er en ekstra kontant bonus, der øger den økonomiske gevinst ved at udskyde pensionen. Men man skal være opmærksom på timekravet, for opfylder man ikke det, får man ingen seniorpræmie. Derfor har de danskere, der bliver i job efter folkepensionsalderen, eller som har planer i den retning, god grund til at have fokus på mulighederne for og kravene til seniorpræmier,” siger Anne-Louise Lindkvist.

1. juli i år er det tre år siden, at ordningen med seniorpræmierne trådte i kraft. I september 2020 fik de første danskere udbetalt seniorpræmier for det første år, de arbejdede videre efter folkepensionsalderen. Og siden da er der udbetalt ca. 10.100 af disse førsteårs-præmier, viser nye tal fra Udbetaling Danmark. Fra september 2021 har man også kunnet få udbetalt seniorpræmier for det andet år, man arbejder videre efter folkepensionsalderen, og siden da er der udbetalt ca. 3.200 af disse andetårs-præmier.

”Men seniorpræmieordningen er ikke den eneste økonomiske gevinst ved at arbejde videre efter folkepensionsalderen, som man skal være opmærksom på. Som følge af en politisk aftale tidligere på året ventes der nemlig senere i år at blive fremsat et lovforslag, der indebærer, at man ikke længere skal modregnes i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, hvis man som pensionist også har en arbejdsindtægt. Hvis det bliver vedtaget, bliver det fremover mere økonomisk attraktivt at arbejde videre efter folkepensionsalderen,” siger Anne-Louise Lindkvist og fortsætter:

”Der er med andre ord god grund til at øge fokus på de økonomiske gevinster ved at blive flere år i job. Og generelt har det måske aldrig været vigtigere end nu, at man planlægger sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensionstilværelsen i god tid. For der bliver stadig flere forhold, man skal være opmærksom på,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer i den forbindelse, at der f.eks. for nylig blev vedtaget nye regler i Folketinget, som betyder, at folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister fra 1. januar 2023 ikke længere trækkes i pensionen, fordi deres ægtefælle eller partner er på arbejdsmarkedet.