Nyheder


Første rapport med fokus på klimarisici

2. juli 2020

Sampension-fællesskabet har udarbejdet sin første TCFD-rapport, som fokuserer på arbejdet med klimarelaterede finansielle risici.

Sampension-fællesskabet har netop offentliggjort sin første rapport om finansielle risici i forbindelse med klimaforandringer. Det er en såkaldt TCFD-rapport, der blandt andet viser, at udledningen af CO2 fra de forsyningsselskaber, der ligger i Sampension-fællesskabets portefølje, er betydeligt lavere end benchmark.

I efteråret 2018 tilsluttede Sampension sig TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure). TCFD er en organisation under G20-landenes ’Financial Stability Board’, som spiller en betydelig rolle, når det handler om at indarbejde klimarelaterede finansielle risici hos virksomheder og aktører på de finansielle markeder, herunder institutionelle investorer.

Finansielle risici som følge af klimaforandringer kan være ganske betydelige, og TCFD blev etableret for at sætte fokus på disse forhold og dermed medvirke til at understøtte velfungerende finansielle markeder og sikre den finansielle stabilitet.

Sampension er et af blot fire pensionsselskaber herhjemme, der har offentliggjort en TCFD-rapport. I alt har 20 danske virksomheder i og udenfor pensionsbranchen tilsluttet sig TCFD’s anbefalinger, herunder selskaber som Novo Nordisk og Mærsk.

”En investeringsporteføljes klimarelaterede risici siger indirekte også noget om dens klimaaftryk. Rapportering på klimarelaterede, finansielle risici er en vanskelig opgave, der kræver indsigt i komplicerede emner og kan favne meget bredt. Derfor giver det mening at læne sig op ad TCFD’s anbefalinger til institutionelle investorer,” forklarer senioranalytiker Steen Hauskou Bertelsen fra Sampensions investeringsafdeling, der står bag rapporten.

TCFD anbefaler, at rapporteringen deles op i fire kategorier. Det er henholdsvis:

  • Governance (ledelse og styring), herunder forankring af ansvar for klimarelaterede risici hos investor
  • Strategi for klimarelaterede risici hos investor
  • Risikostyring i relation til klimarelaterede risici hos investor
  • Klimarelaterede risikometrikker og målsætninger for disse, herunder bl.a. klimascenarie- og transitionsanalyser.

”Mens analyserne i Sampension-fællesskabets rapport viser, at udledningen af CO2 fra de forsyningsselskaber, vi har i porteføljen, er betydeligt lavere end benchmark, viser den også, at udledningen er højere, når det gælder råstoffer og materialer. Den type information vil vi fremover inddrage i vores arbejde med at øge investeringsporteføljens performance, når det handler om klima,” forklarer Steen Hauskou Bertelsen.

Læs Sampension-fællesskabets TCFD-rapport her under punktet ”Klimarapportering – TCFD”