Nyheder


Fokus på ansvarlighed og ny pensionsordning i turbulent 2020

8. april 2021

Årsrapporten for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger fortæller om øget fokus på ansvarlighed, mens afkastet blev beskedent i skyggen af covid.

2020 var et år, hvor verden på mange måder blev sat på den anden ende i kampen mod covid-pandemien, der medførte en dyb sundhedskrise og en global økonomisk krise. Investeringerne i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger blev også ramt af den økonomiske uro, og afkastet for året landede på 347 mio. kr. Det svarer til et afkast på 2,3 pct.

”2020 var et meget turbulent år, og vores portefølje er sammensat på en måde, der ramte os på den korte bane, da aktiemarkederne dykkede for et år siden. Det beskedne afkast på 2,3 pct. er ikke tilfredsstillende. Det skal dog holdes op imod, at man over en syvårig periode har opnået et akkumuleret afkast på 49,2 pct. som medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger,” forklarer Erik Bisgaard Madsen, der er formand for bestyrelsen.

Indbetalinger i alt udgjorde i 2020 mere end 435 mio. kr., svarende til en stigning på 3,3 pct. i forhold til året før, og ved årets udgang talte pensionskassen 10.829 medlemmer, hvis pensionsopsparinger i 2020 blev forrentet med en depotrente på 2,6 pct. For 2021 er depotrenten fastsat til 1,5 pct.

Flere klimavenlige investeringer

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har høje ambitioner, når det handler om klima og ansvarlighed og ønsker at påvirke hele porteføljen i en bæredygtig retning.

”Vi har skruet op for de grønne investeringer. Alene i sidste halvdel af 2020 steg andelen af grønne investeringer i administrationsfællesskabet med 29 pct. Og i dag udgør vores aktieinvesteringer i olie- og gasudvinding kun få promiller af pensionskassens samlede investeringer,” siger Erik Bisgaard Madsen.

Ny pensionsordning

I 2020 har bestyrelsen arbejdet målrettet mod overgangen til et nyt og moderne pensionsprodukt og har lagt en stor og omfattende indsats bag tilbuddet om en individuel overgang til markedsrente.

”Foreløbig glæder vi os over at være nået til, at alle nytegninger nu sker i markedsrente – og over forhåbentlig at kunne tage næste skridt på generalforsamlingen i næste uge,” siger Erik Bisgaard Madsen.