Nyheder


Formand slutter af med højt afkast og nyt pensionsprodukt

11. maj 2022

Årets generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger blev ikke kun en fortælling om et af pensionskassens højeste afkast nogensinde, men blev også et farvel til formanden, Erik Bisgaard Madsen, der har stået i spidsen for medlemmernes pensionsopsparing siden 2006.

Centralværkstedet i Aarhus dannede den 25. april i år rammen for generalforsamlingen i PJD – Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, der for første gang kombinerede både den fysiske og digitale mulighed for at give sin mening til kende på årets generalforsamling.

”På trods af en trist tid med krig i Ukraine, hvor vi klogligt allerede for et år siden ekskluderede Rusland og russiske, statskontrollerede virksomheder fra vores investeringer, så kan vi se tilbage på et år, hvor vi som medlemsejet pensionskasse gav medlemmerne konkurrencedygtige afkast, og hvor vi fik et langt mere moderne pensionsprodukt på plads,” sagde Erik Bisgaard Madsen, og henviste til afkast på op til 20 pct. For medlemmer på gennemsnitsrente blev afkastet i 2021 på 10,6 pct.

Det samlede afkast for pensionskassen var på 1,6 mia. kr., hvilket er et af de højeste i pensionskassens historie.

Moderne pensionsprodukt og ny klimastrategi

Alle nye medlemmer af pensionskassen får automatisk det nye, moderne markedsrenteprodukt som pensionsopsparing, men andre medlemmer får også tilbud om omvalg til et mere konkurrencedygtigt produkt, hvor der fx er større valgmuligheder for det enkelte medlem. I første runde af omvalget tog 2.200 medlemmer imod tilbuddet.

Over en periode startende umiddelbart efter generalforsamlingen får bl.a. pensionister tilsendt et lignende tilbud.

”Vi har længe haft et ønske om et nyt pensionsprodukt. Pensionskassen har nu et moderne pensionsprodukt, som er fuldt ud på højde med, hvad de kommercielle selskaber tilbyder deres kunder. Vores produkt er blot meget billigere,” berettede Erik Bisgaard Madsen.

Formanden fortalte herudover om pensionskassens klimastrategi, som står højt på dagsorden og har bevirket tocifrede procentfald i klimaaftrykket i de senere år. Der er i tråd med Paris-aftalen sat et mål om netto-nul udledning af CO2 i 2050 med et delmål om en reduktion på 45 pct. i 2030 i forhold til 2020.

Desuden blev sundhedsforsikringen, som blev indført i 2021, vedtaget til også at blive en mulighed som obligatorisk firmaordning.

Gennem et vedtaget medlemsforslag blev bestyrelsen opfordret til at fremlægge en redegørelse for fordelingsprincipperne ved eventuel overgang til markedsrente, hvilket skete i forbindelse med generalforsamlingen.

Det samlede referat for generalforsamlingen kan læses her

Valg til bestyrelsen og afskedsreception

Lige nu gennemføres der valg til bestyrelsen. Valget står på frem til den 1. juni. Der er tre kandidater til to bestyrelsesposter.

Du kan læse mere om valget her

Den mange-årige formand, Erik Bisgaard Madsen, genopstiller ikke til valget. Der afholdes i den forbindelse afskedsreception i pensionskassens lokaler i Sampension på Tuborg Havnevej nr. 14 d. 8. juni kl. 16-18.

Anders Larsen, partner i Whitecroft Capital Management, blev genvalgt som sagkyndigt medlem af bestyrelsen for en fireårig periode.

Erik Bisgaard Madsen, afgående formand, som blev holdt i Aarhus

Erik Bisgaard Madsen, afgående formand, PJD – Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger til årets generalforsamling, som blev holdt i Aarhus.