Nyheder


Generalforsamling med masser af debat om investeringer

12. april 2019

Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab var blandt fokusområderne på årets generalforsamling i PJD

Aktivt ejerskab var et af omdrejningspunkterne, da Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers bestyrelsesformand, Erik Bisgaard Madsen, bød velkommen og aflagde beretning for 2018 ved pensionskassens generalforsamling 8. april i Hellerup.

Han fortalte blandt andet om, hvordan Sampension-fællesskabets tværgående udvalg for ansvarlige investeringer arbejder og om, hvordan pensionskassens øgede fokus på blandt andet klimaområdet kan ses i den årlige ESG-rapport.

I sin beretning kom formanden også ind på, hvordan de nye samfundsforudsætninger påvirker pensionsformuen og fortalte om, hvordan pensionskassen fortsat arbejder mod en kollektiv overgang til markedsrente og anker den afgørelse til Erhvervsankenævnet, som er truffet af Finanstilsynet.

Erik Bisgaard Madsen gav mikrofonen videre til Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen, som præsenterede udvalgte hoved- og nøgletal fra årsrapporten.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte medlemmer under den efterfølgende debat, hvor der blandt andet blev drøftet emner som levetidsforudsætninger, investeringspolitik og markedsrente.

Bestyrelsen forelagde herefter en lønpolitik og stillede fire ændringsforslag, der alle blev godkendt.

Urafstemning på trapperne

Efterfølgende fremlagde Torben Gleeborg et medlemsforslag om benyttelse af e-boks til digital post, som ikke blev vedtaget. Det gjorde derimod første del af et forslag fra medlem Pia Strunge Folkmann om at henstille til, at bestyrelsen i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer blandt andet offentliggør kriterier for udøvelse af aktivt ejerskab og dialog. Anden del af Pia Strunge Folkmanns forslag handlede blandt andet om at henstille til bestyrelsen at sikre, at ”udøvelsen af aktivt ejerskab i fossile selskaber sker med særligt sigte på at bringe eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som har til formål at modarbejde Parisaftalen, til ophør”. Den del af forslaget blev nedstemt med blot en enkelt stemme. Samtlige forslag, der var til debat, kan ses under punktet ”Indkaldelse med dagsorden” her.

Bestyrelsesformand Erik Bisgaard Madsen og næstformand Johannes Elbæk var begge på genvalg til bestyrelsen, men da også Lars M. Petersen havde meldt sig som bestyrelseskandidat, sendes valget til urafstemning. Det får du som medlem besked om i din digitale postkasse 1. maj.

Et referat af generalforsamlingen kan findes her på hjemmesiden i løbet af uge 16.