Nyheder


Generalforsamling: Svært år på de finansielle markeder og klar klimastrategi

Årets generalforsamling i Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) havde fokus på pensionskassens klare klimastrategi og udfordrede finansielle markeder i 2022.

26. april 2023

En del medlemmer af Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger havde fundet vej til Hellerup, hvor årets generalforsamling i pensionskassen fandt sted 17. april. Endnu flere havde på forhånd afgivet fuldmagt.

I sin beretning gav formand Louise Bundgaard og adm. direktør Mads Smith Hansen en status på pensionsåret 2022, der som bekendt blev præget af et vanskeligt år på de finansielle markeder med blandt andet krig i Ukraine, energikrise og høj inflation. Men det til trods var PJD, sammenlignet med andre selskaber, dem der var blandt de bedste til at begrænse tabet for medlemmerne.

Klar klimastrategi og styrket aktivt ejerskab

På generalforsamlingen blev der drøftet et forslag, stillet af flere medlemmer og præsenteret af Margrethe Askegaard, om at udarbejde en politik for et styrket ejerskab i forhold til Parisaftalen. Forslaget fik fuld opbakning fra bestyrelsen, da det stemmer overens med pensionskassens i forvejen klare klimastrategi med aktivt dialogprogram med de virksomheder, vi investerer i og mål om klimaneutralitet i 2050.

Klima var ligeså et fokusområde i formand Louise Bundgaards beretning, hvor det blandt andet blev fremhævet, at PJD har et af de laveste CO2-aftryk på investeringerne i branchen.

Forslag fra medlemmer

Tre andre forslag fra Henning Krabbe og Flemming Duus Mathiesen om pensionsordningen blev drøftet på generalforsamlingen uden at blive vedtaget. Forslagene kan ses i indkaldelsen til generalforsamlingen under punkt 5b, 5c og 5d.

Valg til bestyrelsen

Snart gennemføres der valg til bestyrelsen. Der er valg mellem Kirsten Holst Sørensen og Johannes Elbæk. Valget står på fra 1. maj til og med 24.maj. Så hold øje med din digitale postkasse i pensionskassen, hvor du bliver inviteret til at stemme.

I den nærmeste fremtid kan du finde referatet fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.