Nyheder


Grønne fonde på hylden hos Sampension-fællesskabet

Nye medlemmer i pensionskassen får efter nytår mulighed for at investere en del af pensionsopsparingen i to grønne fonde.

Grønne og bæredygtige investeringer stod på ønskelisten, da Sampension-fællesskabet sidste år gennemførte en stor undersøgelse blandt medlemmer og kunder. Nu har Sampension fået to nye fonde med netop det tema med i Linkpension-universet. De to fonde fra Nordea Invest og Blackrock har fokus på henholdsvis klima og miljø og vedvarende energi.

Fonden under Nordea Invest investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Den anden, en fond under iShares fra Blackrock, har fokus på vedvarende energi og har blandt sine største beholdninger bl.a. investeringer i selskaber, der fremstiller vindmøller.

Pensionsopsparere med en ordning i markedsrente hos Sampension kan allerede nu vælge at investere en del af opsparingen i en eller begge fonde via Linkpension, som er en unit link ordning. Opsparingen bliver forrentet efter, hvordan investeringerne udvikler sig, og man har selv ansvaret for at følge investeringen.

Når pensionskassens nye medlemmer efter årsskiftet tilbydes en pensionsordning i markedsrente i stedet for gennemsnitsrente, får de også adgang til de nye, grønne fonde. Samme tilbud bliver tilgængeligt for nuværende medlemmer, hvis det besluttes endeligt at tilbyde nuværende medlemmer at skifte til en ny og moderne pensionsopsparing.