Nyheder


Højere udbetalinger til medlemmerne i pensionskassen

20.november 2017

Danskerne lever markant længere. Derfor indretter pensionskassen nu pensionsordningen, så den følger ændringerne i folkepensionsalderen.

Danskerne lever et til tre år længere end for blot et par år siden. Den forventede levealder for en 40-årig var eksempelvis 84 år i 2015, mens den i 2018 vil være 87 år. Folkepensionsalderen hæves løbende i takt med den længere levealder, og vi får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Pensionskassen indretter nu pensionsordningen, så den følger ændringerne i folkepensionsalderen. Det giver medlemmerne højere alderspension og bedre forsikringer i flere år.

Fremover indregner vi i prognoserne, at medlemmerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Det betyder, at medlemmerne er dækket af pensionsordningen frem til deres egen folkepensionsalder, i stedet for de 65 eller 67 år, vi anvender i dag. Er man fyldt 60 år, eller er man allerede modtager af en udbetaling, eksempelvis invalidepension, er man omfattet af en overgangsregel. Det blev besluttet på generalforsamlingen.

Jo længere tid, man arbejder, jo større bliver opsparingen til pension også. Derfor stiger prognoserne for medlemmernes alderspension, hvis man er omfattet af ændringerne i folkepensionsalderen. Det er alle, der er født i 1963 og senere.

Udover alderspension består pensionsordningen typisk af invalidepension, ægtefællepension og børnepension. Størrelsen af disse forsikringer beregnes i forhold til alderspensionen og stiger derfor som følge af ændringen. Samtidig er man omfattet af dækningerne i forhold til sin folkepensionsalder.

Nedtrapningen af udbetalinger fra gruppeforsikringen sker fremover også et bestemt antal år før folkepensionsalderen i stedet for ved 40 år, som det er tilfældet i dag.

Ændringerne vil opleves lidt forskelligt af medlemmerne. Betydningen varierer efter alder og efter, hvornår pensionsordningen er oprettet og vil fremgå af den besked, vi sender ud.

Hvordan informerer pensionskassen?

Informationen om længere levetider og ændringerne i forhold til folkepensionsalderen falder i to omgange:

  • I november modtager medlemmerne en besked fra pensionskassen, der beskriver ændringerne og deres betydning. I brevene er der links til uddybende forklaringer på hjemmesiden.
  • I februar kan alle se de nye prognoser på hjemmesiden.

Alle ændringer træder i kraft den 1. januar 2018.

Kontakt pensionskassen direkte for yderligere information.