Nyheder


Hvad mener medlemmerne om PJD Pensions ansvarlige investeringer?

13. november 2019

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger vil gerne vide, hvad medlemmerne mener om ansvarlige investeringer. Derfor gennemfører pensionskassen i de kommende uger en ny stor undersøgelse af medlemmers holdning til en række spørgsmål om ESG og ansvarlige investeringer. Det er to år siden, en lignende undersøgelse blev gennemført.

”Klima, aktivt ejerskab og skattetransparens er meget vigtige temaer, når vi i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og resten af Sampension-fællesskabet taler om ansvarlige investeringer. For et par år siden spurgte vi medlemmer om deres holdning i en række spørgsmål om ansvarlige investeringer. Emnet er i den grad kommet på dagsordenen siden, og det bliver interessant at læse besvarelserne,” siger Søren P. Espersen, HR- og kommunikationsdirektør i Sampension-fællesskabet.

Undersøgelsen gennemføres af Epinion, som sender et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af medlemmer af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension samt kunder i Sampension.

Hvis du som medlem har lyst til at give din mening til kende i sammenhænge som denne, har Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger brug for din mailadresse. Den kan du give her, hvor du også kan læse mere om, hvad den bliver brugt til.