Nyheder


Hver 3. dansker forventer positive pensionsafkast i år

Selvom 2022 indtil videre generelt har budt på fald på finansmarkederne og negative pensionsafkast, forventer en tredjedel af danskerne at få positive afkast på pensionsopsparingen i år. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension-fællesskabet.

21. november 2022

2022 har generelt været præget af modvind på finansmarkederne, hvilket også har betydet, at danskerne indtil videre i år har fået betydelige negative afkast på deres pensionsopsparinger. Men det til trods så forventer hver 3. dansker (31 pct.) at få positive afkast på sin pensionsopsparing i år, mens blot hver 4. (23 pct.) forventer minusafkast. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension-fællesskabet blandt ca. 1.000 danskere.

Helt konkret forventer 20 pct. et afkast i år på mellem 1-5 pct. 9 pct. forventer, at afkastet kommer til at ligge mellem 6-10 pct., mens 2 pct. forventer, at afkastet bliver højere end 10 pct. Omvendt forventer 10 pct. et afkast i størrelsesordenen minus 1-5 pct., 8 pct. forventer et afkast på mellem minus 6-10 pct., mens 5 pct. forventer, at afkastet bliver lavere end minus 10 pct. 5 pct. forventer et afkast på 0 pct., mens 41 pct. svarer ”ved ikke”.

”Danskerne har i en årrække været begunstiget af gode afkast på pensionsopsparingen, og i de sidste 20 år har vi kun to gange oplevet negative afkast herhjemme – i 2008 og i 2018. Derfor har vi måske generelt vænnet os til positive pensionsafkast år efter år, og på den baggrund er det også meget naturligt, at mange ifølge undersøgelsen har positive forventninger til årets afkast,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension, og fortsætter:

”Når det er sagt, så er der grund til at indstille sig på, at vi i år kommer til at opleve meget lavere afkast, end vi har været vant til. For selvom det selvfølgelig er umuligt på nuværende tidspunkt at spå om, hvad afkastet helt præcist lander på i år, så er det svært at forestille sig, at det ender i positivt terræn, når man tager årets foreløbige afkast samt udsigten til fortsat høj inflation, rentestigninger og øget recessionsrisiko i betragtning,” siger Hasse Jørgensen.

Undersøgelsen viser desuden, at to ud af tre danskere (65 pct.) ikke har tjekket afkastet på deres pensionsopsparing i år, mens blot hver 3. (33 pct.) har tjekket det.

”Når der lader til at være en uoverensstemmelse mellem, hvad mange danskere forventer at få i afkast i år, og hvad der realistisk set er grund til at forvente, kan det også hænge sammen med, at de færreste har tjekket afkastet i år. Vi kan derfor kun opfordre til, at flere følger lidt med i pensionen - bl.a. så afkastforventningerne stemmer bedre overens med virkeligheden,” siger Hasse Jørgensen og fortsætter:

”Her skal særligt de danskere, der har kort tid til pension, være opmærksomme. For denne gruppe har i modsætning til de yngre ikke mange år til at indhente det tab, der forventeligt kommer på pensionsopsparingen i år. Derfor er det for især disse danskere generelt vigtigt løbende at tjekke afkastet, der jo har betydning for størrelsen på pensionsopsparingen og dermed også for pensionsudbetalingerne i sidste ende,” siger Hasse Jørgensen.

Ifølge undersøgelsen er det blandt de ældre danskere, at andelen med positive forventninger til afkastet er størst. Således forventer 36 pct. af de 57-65-årige, at afkastet bliver positivt i år, mens det samme gælder for 31 pct. af de 35-56-årige og 27 pct. af de 18-34-årige.