Nyheder


Hvordan investeres din pension ansvarligt?

1. marts 2023

Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) har i en længere årrække haft fuld fokus på at tilrettelægge investeringerne på en ansvarlig måde – uanset om det gælder klima, miljø, skat eller arbejdstagerrettigheder.

Politikken for ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i tre fokusområder, der centrerer sig om investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk, investeringernes sociale indvirkning og god selskabsledelse. De er fastsat ud fra en ambition om at efterleve og indarbejde internationale normer og retningslinjer, herunder FN’s Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og Parisaftalens klimamål.

Det har fx betydet, at din pensionskasse, sammen med en række andre danske investorer, har taget initiativ til en dialog med et af verdens største selskaber, Amazon, om at sikre medarbejderes rettigheder, at klimaaftrykket er nedsat markant og at selskabernes skattebetalinger er korrekte. Derudover kan alt, hvad vi gør ses og følges på vores hjemmeside.

I grafikken herunder kan du blive klogere på, hvordan pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer har udviklet sig siden 2019 og frem til i dag.

Nye tiltag for ansvarlige investeringer 2019-2022

Da PJD er en medlemsejet pensionskasse, gennemfører vi desuden hvert andet år en medlemsundersøgelse for at undersøge og understøtte, at den førte politik er forankret i værdierne og holdningerne blandt medlemmer. Den seneste undersøgelse i 2021 viste, at medlemmer anser ansvarlige investeringer som meget væsentlige for tilfredsheden med deres pensionsvirksomhed, og godt 90 % af medlemmer i Sampension-fællesskabet er meget tilfredse/tilfredse med indsatsen på området. En ny undersøgelse vil blive gennemført i år.