Nyheder


Internationale investorer vil se mere klimahandling fra de største energiforbrugere

I et nyt initiativ går Sampension-fællesskabet nu sammen med en lang række internationale investorer med henblik på at bidrage til klimafremskridt i de mest energiforbrugende virksomheder.

31. marts 2023

En bred kreds af internationale investorer slutter sig nu sammen for at få virksomheder, der er storforbrugere af energi, til at gå i en grønnere retning.

Således har 93 investorer fra hele verden - herunder Sampension-fællesskabet - tilsluttet sig det nye initiativ ”Net Zero Engagement Initiative” (NZEI), som investororganisationen IIGCC står bag. Med initiativet går investorerne i dialog med i første omgang 107 virksomheder, som er storforbrugere af energi.

Investorerne vil bl.a. have virksomhederne til at sætte sig mål om at blive klimaneutrale og til at udarbejde en troværdig strategi for at nå det mål.

Ved at have fokus på virksomheder, der efterspørger energi, supplerer det nye initiativ andre internationale initiativer som f.eks. Climate Action 100+.

”Der har været et stort fokus på energiselskaber, der udvinder fossil energi som f.eks. olieselskaber, hvilket er både vigtigt og naturligt. Men hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er det helt afgørende, at der også sker en transition blandt virksomheder på efterspørgselssiden. Ved at fokusere på virksomheder, der er storforbrugere af energi, reduceres efterspørgslen, og sat lidt på spidsen kan man sige, at hvis efterspørgslen efter fossil energi forsvinder, så forsvinder udbuddet også,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i Sampension-fællesskabet.

”I sin nye rapport slår FN’s klimapanel fast med syvtommersøm, at der er brug for mere og hurtigere handling, hvis vi skal de globale klimaforandringer til livs. Den grønne omstilling skal med andre ord accelereres, og her skal vi som investorer naturligvis løfte vores del af ansvaret ved at have et stærkt klimafokus i investeringerne og ved at arbejde på løbende at sænke CO2-udledningen fra investeringsporteføljerne,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

”En væsentlig del af det arbejde er at bidrage til, at virksomhederne gør fremskridt på klimafronten. Og i den forbindelse er vores erfaring, at det gør en betydelig forskel, når investorer slutter sig sammen og gør deres indflydelse gældende i fællesskab via dialog,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.