Nyheder


Konstabler og korporaler vælger Sampension som ny pensionspartner

11. oktober 2018

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har valgt Sampension som ny leverandør af deres arbejdsmarkedspension for 1.500 konstabler og korporaler pr. 1. januar 2019

HKKF’s bestyrelse har besluttet at flytte pensionsordningen for langtidsansatte konstabler og korporaler fra Nordea Liv & Pension til Sampension fra starten af det nye år. Beslutningen er baseret på, at medlemmerne kan opnå en endnu bedre pensionsopsparing med en helhedsorienteret forsikringspakke og styrket fokus på rådgivning og forebyggelse.

”Vi har først og fremmest vurderet de hårde parametre såsom pris, investeringsafkast og vilkår. Da Sampension er billigst på de samlede omkostninger til investering, forsikring og administration, betyder det alt andet lige, at medlemmerne kan se frem til en højere pensionsopsparing, end de ellers ville have opnået,” siger Flemming Vinther, formand for HKKF.

Tilgangen af HKKF’s arbejdsmarkedspensionsordning supplerer Sampensions position på det statslige område, hvor selskabet administrerer pensionsordninger for knap 50.000 andre statsansatte. Administrerende direktør i Sampension Hasse Jørgensen siger i en kommentar til det nye partnerskab:

”Vi ser frem til at rådgive HKKF-medlemmerne om alt det, som de kan få hos Sampension. Alle bliver budt velkommen med en oversigt over deres pensionsforhold og så kommer vi rundt til hærens tjenestesteder og sikrer, at medlemmerne er kommet godt ombord i det nye og udnytter deres muligheder fuldt ud.”

Flemming Vinther nævner også de lidt blødere parametre i Sampensions service- og rådgivningskoncept, som en årsag til at vælge Sampension.

”Det er jo meget fint med selvbetjening via hjemmesiden, når som helst det passer, men at Sampension kommer rundt til os, og i øvrigt holder telefonerne åbne frem til kl. 21 fire af ugens fem dage, har også en værdi. Der er stadig mange, som gerne vil tale med en rådgiver på et tidspunkt, der passer ind i familiens dagligdag,” siger han.

Det er også vigtigt for HKKF, at Sampension arbejder systematisk med medlemmer, der oplever længerevarende sygdom. En tidlig og effektiv indsats er med til at forebygge tab af livskvalitet og indtægt hos den enkelte.

”Endelig vil jeg fremhæve det helt grundlæggende forhold, nemlig at Sampension er et kundeejet pensionsselskab, hvis vigtigste opgave er at sikre medlemmerne de bedst mulige pensioner. Det gør de samtidig med, at de tilbyder nogle solide forsikringsdækninger og en fair skadesbehandling og administration,” siger Flemming Vinther.