Nyheder


Langt flere kvinder skruer på investeringsrisikoen i pensionsopsparingen

8. marts 2022

Antallet af kvinder, der tilpasser investeringsrisikoen i deres pensionsopsparing, er mere end fordoblet de sidste to år. Det viser nye tal fra Sampension-fællesskabet.

Markant flere kvinder har de seneste år justeret på den risiko, som deres pensionsopsparing investeres med, og stigningen har været større blandt kvinderne end mændene. Det viser nye tal fra Sampension-fællesskabet.

Således er antallet af kvindelige kunder i Sampension, som skifter deres investeringsprofil, steget med 134 pct. fra 2019 til 2021. I samme periode har der været en stigning på 102 pct. i antallet af mandlige kunder i Sampension, som ændrer deres investeringsprofil.

”Pension og investering er historisk et emne, som appellerer mest til mænd. Og det er stadig det generelle billede. Men kvinderne er i den grad ved at komme efter det, og vi ser nu, at langt flere kvinder interesserer sig for og forholder sig aktivt til deres pension og f.eks. også justerer på, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Den udvikling er meget glædelig,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Tallene viser desuden, at kvindernes skift af investeringsprofil stort set er identiske med mændenes. Således har 77 pct. af de kvindelige kunder i Sampension, som i perioden 2019-2021 har ændret deres investeringsprofil, valgt høj risiko, 8 pct. er skiftet til moderat risiko, og 15 pct. har justeret til lav risiko. Blandt de mandlige kunder, som har ændret investeringsprofil i samme periode, har 77 pct. valgt høj risiko, 9 pct. moderat risiko og 14 pct. lav risiko.

”Det er umiddelbart overraskende, at vores kvindelige kunder er lige så tilbøjelige som de mandlige til at vælge høj risiko, når de skifter investeringsprofil. Og det kunne tyde på, at mange kvinder ikke er så forsigtige endda, når det gælder investeringer, som man måske skulle tro,” siger Anne-Louise Lindkvist og tilføjer, at der blandt alle kunder dog stadig er en højere andel af mænd end kvinder, som vælger høj risiko.

Hun peger på, at der ikke er noget, som er rigtigt og forkert, når det gælder valg af investeringsrisiko.

”Det kommer helt an på ens risikoappetit, som jo er individuel og kan variere fra person til person. Vælger man en investeringsprofil med høj risiko, kan man se frem til et højere forventet afkast over tid, og det kan være en vej for kvinder til at styrke deres pensionsopsparing, som generelt er mindre end mænds, og samtidig skal række i flere år, da kvinder typisk går tidligere på pension og lever længere end mænd,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge Danmarks Statistik var kvinders gennemsnitlige pensionsformue i 2020 på ca. 594.000 kr., mens mændenes var på 779.000 kr. – altså en forskel på 24 pct.

”Hvis man vælger en investeringsprofil med høj risiko, skal man dog være opmærksom på, at man får en højere andel af aktier i sin pensionsopsparing, hvilket ikke bare indebærer et højere forventet afkast over tid, men også større udsving i afkastene undervejs. Det oplever vi f.eks. i denne tid, hvor udviklingen i Ukraine-konflikten har medført stor uro og betydelige fald på aktiemarkederne. Her skal man dog huske på, at opsparing til pension er langsigtet investering, og at kortvarig markedsuro ikke påvirker pensionsopsparingen på længere sigt,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man som 40-årig med et depot på 1 mio. kr. og årlige indbetalinger på 60.000 kr. skifter investeringsprofil fra lav til høj, så kan det øge opsparingen på pensionstidspunktet med ca. 600.000 kr. - fra ca. 3,4 mio. kr. til ca. 4 mio. kr. Her er der dog tale om en gennemsnitsbetragtning. Hvis aktiemarkederne udvikler sig ugunstigt over årene, vil det typisk have større negativ effekt på en investeringsprofil med høj risiko end med lav risiko.