Nyheder


Lave omkostninger og indflydelse skaber værdi for PJD

10. august 2020

Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne økonomisk tryghed på et ansvarligt grundlag. Det arbejder vi efter ud fra et helhedsperspektiv, hvor pensionskassen leverer høje langsigtede afkast på ansvarlig vis og med lave omkostninger, pensionsprodukter tilpasset medlemmerne samt en moderne rådgivnings- og kommunikationsplatform.

I en medlemsejet pensionskasse spiller omkostningerne en særlig rolle som kilde til økonomisk værdi for medlemmerne. Jo lavere omkostninger, desto større del af medlemmernes indbetalinger og afkast går til at styrke opsparingen. Udsigten til lave omkostninger var også en af de primære årsager til, at PJD valgte at indgå i et administrationsfællesskab med Sampension Liv og Arkitekternes Pensionskasse i 2017.

Omkostningerne til at administrere pensionskassen er i dag 489 kr. pr. medlem, og de var for fem år siden 1.319 kr. – mere end 2,5 gange så høje. Så vi er kommet langt med målsætningen om at se lave omkostninger som kilde til økonomisk værdi.

Kigger vi bredere ud i markedet, fremgår det også at PJD’s administrationsomkostninger er ganske konkurrencedygtige – her blandt nogle af de andre aktører:

Mediekritik af omkostningsniveau

I dag kan man i Jyllands-Posten og på Finans.dk læse en artikel om, at omkostningerne er for høje i nogle pensionskasser. Her fremhæves PJD som et eksempel på en pensionskasse, der måske kunne reducere omkostningerne til administration (N5) med 100 kr. årligt, hvis vi helt nedlagde pensionskassen som en selvstændig enhed.

Vi har i PJD et formål om at bevare pensionskassens selvstændighed og at gøre det på en måde, der skaber størst mulige fordele for medlemmerne. Det står vi på mål for på vores generalforsamlinger og medlemsmøder og i den løbende dialog med medlemmerne. Og vi er ikke enige i at vi samlet set kunne skabe større værdi ved helt at nedlægge pensionskassen. Et ønske der heller ikke er rejst fra medlemmerne. Tværtimod har vi søgt et samarbejde indenfor selvstændigheden og lad mig nævne nogle af fordelene ved det.

Vi er i dag i et stærkt administrationssamarbejde med to andre pensionskasser og et pensionsselskab, som netop har realiseret en fin udvikling med faldende omkostninger samtidig med at vi har adgang til et moderne rådgivningssetup. Vi har også meget lavere investeringsomkostninger end tidligere, fordi vi investerer i et fællesskab med 330.000 pensionsopsparere. Og ikke mindst beslutter vi egen investeringsstrategi og herunder også om ansvarligheden i vores investeringer.

Som selvstændig pensionskasse har vi også kunnet træffe beslutning om at arbejde hen i mod indførelse af et mere moderne pensionsprodukt, nemlig et markedsrentebaseret produkt, hvilket giver flere fordele for PJD’s medlemmer.

Hertil kommer, at vores selvstændighed sikrer gode vilkår med lave forsikringspriser, fordi medlemmerne deler risiko. Dyrlæger og jordbrugsakademikere og andre inden for faget har bare et godt helbred og er længe på arbejdsmarkedet. Og forsikringsdækninger er tilpasset netop vores medlemmers behov, hvis de og deres pårørende bliver syge, invalide eller dør.

Endelig sikrer selvstændigheden også medlemmerne mulighed for at indgå i en direkte dialog på generalforsamlinger og medlemsmøder eller ved at indgå som bestyrelsesmedlem.

Erik Bisgaard Madsen, bestyrelsesformand