Nyheder


Lovforslag om aldersopsparing vedtaget

19. december 2017

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der blandt andet handler om ændring af reglerne for aldersopsparing. Det er godt nyt for mange pensionsopsparere, også i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, men øger kompleksiteten i pensionsrådgivningen.

”Aldersopsparing er med til at løse modregningsproblematikken, og der er ingen tvivl om, at den nye lovgivning på området gør det mere attraktivt for lav- og mellemindkomstgrupper at spare mere op til pensionen i de fem sidste år op til folkepensionsalderen. Derfor er det meget positivt, at loven nu er vedtaget,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Han tilføjer dog, at det endelige billede på pensionsområdet endnu ikke er faldet på plads, men også afhænger regeringens skatteudspil, som ikke er vedtaget endnu, og som blandt andet handler om et nyt pensionsfradrag, jobfradrag og beskæftigelsesfradrag. Samlet set skal regeringens tiltag sikre, at danskerne sparer mere op til pensionen og bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

”Regeringen forhandler stadig om yderligere fradrag, derfor har vi ikke det endelige overblik endnu, men der er ingen tvivl om, at de nye regler samlet set øger den generelle kompleksitet på området. Hvilke ordninger, der kan betale sig for den enkelte pensionsopsparer, afhænger af hjemmets samlede økonomi,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension går nu i gang med at indarbejde de nye regler i produkter og rådgivning. Hasse Jørgensen er ikke i tvivl om, at det vil være svært for den enkelte opsparer at overskue, hvilken ordning der den bedste. Derfor opfordrer han også Sampensions kunder til at søge rådgivning hos deres pensionsrådgiver, hvis de har spørgsmål.

Som det første får alle kunder, der allerede har valgt en aldersopsparing, en henvendelse direkte fra Sampension inden jul.

”Loven træder i kraft ved årsskiftet, og vi forventer, at ændringerne vil være implementeret hen over foråret og have virkning fra årets start. I Sampension vil vi sørge for løbende at henvende os til de kunder, ændringerne er relevante for, og vores pensionsrådgivere vil naturligvis være klædt på til at rådgive kunderne,” siger Hasse Jørgensen.

Hvad går lovændringerne ud på?

Aldersopsparing:

Fra 1. januar 2018 ændres indbetalingsgrænsen til aldersopsparing. For kunder med mere end fem år til folkepensionsalderen reduceres beløbet til 5.100 kr. pr. år, og for kunder med mindre end fem år til folkepensionsalderen forhøjes beløbet til 46.000 kr. pr. år, stigende til 51.000 kr. pr. år i 2023.

Indbetaling til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget. Opsparingen beskattes ikke ved udbetalingen, som heller ikke bliver modregnet i folkepensionen eller i andre offentlige ydelser. Mens aldersopsparing i dag kun udbetales som en sum, kan den fra 1. januar 2018 også udbetales ratevis eller løbende. Som noget nyt vil skatten af indbetaling til aldersopsparing blive betalt af selve pensionsbidraget.

Hvis man som kunde fra og med ti år før folkepensionsalderen får en udbetaling fra - eller foretager disposition over - en fradragsberettiget ratepension/livrente, medfører det, at efterfølgende års indbetalinger til aldersopsparing, der overstiger 5.100 kr., pålægges en strafafgift på 40 pct. af indbetalingen. Det gælder udbetalinger, der sker fra og med 1. april 2018.

Lovforslaget gør afregning af foreløbig a-skat på 40 pct. valgfrit for pensionsselskabet, uanset indbetalingens størrelse. Sampension foretager a-skattetræk, uanset indbetalingens størrelse.

Tidligste alder for pensionsudbetaling:

Pensionsudbetalingsalderen udskydes med to år, så pensionen tidligst kan udbetales tre år før folkepensionsalderen, gældende for ordninger, der oprettes fra og med 1.1. 2018.

Udbetalingsperiode:

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner ændres fra 25 år til 30 år.

I dag er reglen, at alle såkaldte sum-udbetalinger senest skal være udbetalt 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det ændres til 20 år.