Nyheder


Mange ældre har ikke tjekket eller fået rådgivning om pensionen i år

Selvom den store uro på finansmarkederne i 2022 kan have betydning for, hvornår man kan gå på pension og levestandarden som pensionist, har mange ældre danskere hverken tjekket eller fået rådgivning om pensionen i år. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension-fællesskabet.

25. oktober

Modvinden på finansmarkederne i 2022 har generelt medført negative afkast på danskernes pensionsopsparinger i år. Og nærmer man sig pensionsalderen, kan det i værste fald betyde, at man må indstille sig på at gå senere på pension end planlagt eller have mindre at leve af som pensionist.

Men det til trods har under halvdelen af de danskere, hvor pensionstilværelsen ligger inden for en overskuelig fremtid, tjekket deres pension i år, og færre end hver 5. har fået pensionsrådgivning. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension-fællesskabet blandt ca. 1.000 danskere.

Her svarer 48 pct. af de 57-65-årige, at de har tjekket deres pensionsordning i år, 34 pct. har tjekket den sidste år, mens det for 13 pct. er flere år siden. 2 pct. angiver, at de aldrig har tjekket pensionsordningen.

Samtidig viser tallene, at blot 18 pct. af de 57-65-årige har fået rådgivning om deres pensionsordning i år af deres pensionsselskab eller bank. 23 pct. har fået rådgivning sidste år, mens det for 36 pct. ligger flere år tilbage. 19 pct. har aldrig fået pensionsrådgivning.

”Det er velkendt, at pension generelt er lavinteresseområde blandt danskerne. Men det er vigtigt, at man af og til tjekker op på sin pensionsordning, og det gælder ikke mindst i perioder som i år med modvind på finansmarkederne og negative afkast. For det kan i værste fald betyde, at man enten har udsigt til at få mindre at leve af som pensionist end forventet, eller at man må gå senere på pension for at have råd til den levestandard, man ønsker i pensionstilværelsen,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet, og fortsætter:

”Det skal særligt de danskere, som nærmer sig pensionsalderen, være opmærksomme på. For de har færre år til at nå at styrke opsparingen, hvis der er behov for det. Derfor er det også bekymrende, at det for mange i denne aldersgruppe er lang tid siden, at de sidst har tjekket deres pension eller fået rådgivning. Vi kan kun opfordre til at få det gjort, så man har et helt opdateret billede af, hvornår man kan trække sig tilbage, og hvilken økonomisk virkelighed der venter som pensionist,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Blandt alle aldersgrupper er det 40 pct. af danskerne, som har tjekket pensionen i år. Og blot 14 pct. – svarende til hver 7. – har fået pensionsrådgivning i 2022.

I undersøgelsen peger mange danskere desuden selv på, at pension ikke har den store interesse. Således erklærer to ud af tre – 66 pct. – sig i ”meget høj”, ”høj” eller ”nogen” grad enige i, at pensionsordningen er den del af deres økonomi, som interesserer dem mindst. Og hele 78 pct. er i ”meget høj”, ”høj” eller ”nogen” grad enige i, at de burde interessere sig mere for deres pensionsordning.

”For alle danskere er det generelt en god idé løbende at følge med i pensionsordningen. Både for at få styr på, om man er på rette vej med pensionsopsparingen ift. at kunne få det pensioneringstidspunkt og den pensionstilværelse, man forventer. Men også for at sikre, at forsikringerne i pensionsordningen stadig passer til ens aktuelle behov, hvis uheldet er ude. For behovene kan ændre sig, hvis man f.eks. stifter familie eller køber bolig. Men selvom mange danskere løbende oplever den slags større ændringer i livet, er det de færreste, som får tjekket pensionen ved den lejlighed. Og det er der al mulig grund til at gøre noget ved,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun peger i den forbindelse på, at Pensionsdagen søndag d. 30. oktober er en oplagt anledning til at tjekke pensionen.