Nyheder


Mange jobskift kan koste uopmærksomme unge dyrt på pensionen

Mange unge kan som følge af jobskift have flere pensionsordninger, som koster dyrt i omkostninger. Alligevel er det de færreste af de yngre danskere, der har undersøgt, om de har pensioner i forskellige selskaber, viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension-fællesskabet.

10. maj 2023

Første dag på en ny arbejdsplads hører langt fra til sjældenhederne blandt unge herhjemme. Tværtimod skifter de ofte job og også i højere grad end ældre danskere.

Men selvom de hyppige jobskift kan betyde, at mange unge har flere pensionsordninger, som koster dyrt i omkostninger, så har de færreste yngre danskere styr på, om de har pensioner stående rundtomkring. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension-fællesskabet blandt ca. 1.000 danskere.

Her angiver knap fire ud af ti (39 pct.) af de 18-34-årige, at de har undersøgt, om de har pensionsopsparinger i flere pensionsselskaber og dermed også betaler omkostninger flere steder. Til sammenligning er andelen hhv. 69 pct. blandt de 35-56-årige og 75 pct. blandt de 57-65-årige.

”Det er naturligt, at mange unge ikke har sat sig specielt meget ind i deres pension. For det kan være svært at forholde sig til noget, der ligger langt ude i fremtiden. Ikke desto mindre er det vigtigt også som ung at bruge lidt tid på pensionen – ikke mindst da vi ved, at unge ofte skifter job og dermed potentielt får etableret flere pensionsordninger, hvilket kan koste dyrt i længden,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet, og fortsætter:

”Jo flere penge der over årene går til omkostninger frem for til pensionsopsparingen, jo mindre bliver der at gøre godt med i pensionstilværelsen i sidste ende. Derfor er det generelt en god idé at undersøge, om man f.eks. som følge af jobskift i tidens løb har fået flere pensioner, som med fordel kan samles. For her kan der være meget at spare og især for unge,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension-fællesskabet viser, at hvis man f.eks. sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering. Hvis man er 35 år, får man 51.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, mens gevinsten ved at samle pensionerne som hhv. 45-årig og 55-årig er på 33.000 kr. og 17.000 kr.

”I den kommende tid er der mange unge, som træder ind på arbejdsmarkedet efter at have afsluttet deres uddannelse. Og for dem er der god grund til at have fokus på allerede fra starten af arbejdslivet at få grundlagt nogle sunde økonomiske vaner, som bl.a. indebærer løbende at være opmærksom på deres pensionsordning - f.eks. ved jobskift,” siger Anne-Louise Lindkvist.

En analyse fra Sampension-fællesskabet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 47 pct. af de beskæftigede mellem 20-34 år startede på et nyt arbejde i 2022. Det samme gjaldt for hhv. 26 pct. og 17 pct. af de beskæftigede i aldersgrupperne 35-49-årige og 50-64-årige. Blandt de beskæftigede over 65 år var andelen 11 pct.