Nyheder


Mange nyheder i 2020 trods covid-19

7. januar 2021

Selvom der står 2021 i kalenderen, og vi har taget hul på et nyt år, er der mange gode grunde til at se tilbage på 2020 – også selvom det blev et år, vi på mange måder helst vil glemme.

Kan man sige 2020 uden straks at tænke på covid-19, smittetal, pressemøder, lukkede restauranter og mennesketomme lufthavne? Ja, men corona fyldte trods alt mest sidste år.

Ved nedlukningen i midten af marts, sendte Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ligesom som alle andre virksomheder og organisationer så mange medarbejdere som muligt på hjemmearbejde.

Det var på mange måder en logistisk udfordring at få hjemmearbejdet op at stå, men det lykkedes stort set uden nedgang i service og produktivitet.

”En ting var at få hjemmekontorerne i gang med skærme, netværk, headset, software og så videre. Det fik vi hurtigt på plads. Medarbejderne, der blev sendt hjem, oplevede også udfordringer med eksempelvis børnepasning og indretning i hjemmet, men alle bakkede op om det og gjorde en meget stor indsats for at få det til at lykkes. Jeg selv måtte arbejde fra en skurvogn, da vi var midt i en ombygning derhjemme, da nedlukningen kom,” fortæller kundedirektør Ole B. Tønnesen fra pensionskassen.

Kundedirektøren indrettede hjemmekontor i en skurvogn

Alle fysiske møder aflyst

Fra den ene dag til den anden var det også slut med fysiske kundemøder. Pensionsrådgivere måtte ombooke kundemøder til skærmrådgivning og kundecheferne aflyste alle planlagte informationsmøder på arbejdspladser landet over.

”Det var naturligvis en stor udfordring, fordi det er vigtigt, at vi er tæt på medlemmerne. Uanset covid-19 har medlemmerne brug for rådgivning om deres pensionsordninger og vi anstrengte os meget for at finde nye måder til at skabe dialog med medlemmerne,” fortæller markeds- og kunderådgivningschef Anne-Louise Lindkvist.

Webinarer og app er nye måder at nå medlemmerne på

Svaret var blandt andet markant flere skærmrådgivninger og en nyskabelse i form af webinarer. Det første blev afholdt i efteråret. Temaet var seniorrådgivning og interessen var så stor, at mange stod på venteliste.

I år planlægges en række nye webinarer.

Se eller gense et webinar fra 2020 her

”Faktisk må vi konstatere, at medlemmernes interesse for pension faktisk voksede i løbet af året. Det kunne vi også se på interessen for Pensionsdagen søndag 25. november, hvor knap 400 kunder og medlemmer ringede til os,” siger Anne-Louise Lindkvist, der også glæder sig over interessen for Sampension-fællesskabets app.

”Rigtig mange medlemmer har også downloadet vores nye app og blandt andet taget et pensionstjek i appen, som vi lancerede i februar og har rullet ud til alle kunder og medlemmer i løbet af året,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Følg din pension på mobilen

”Vores medlemmer har generelt taget godt imod vores digitale satsninger og i 2020 fik Sampension en flot tredjeplads ved kåringen af årets digitale finansvirksomhed. Her var appen ikke engang med i bedømmelsen,” siger hun.

Medlemmerne vil gerne tale om pension

I forbindelse med nedlukningen på grund af covid-19 i marts dykkede antallet af opkald til Sampension i en periode, men så begyndte rigtig mange medlemmer at ringe til pensionskassen.

Rådgiverne oplevede samtidig, at samtalerne om pension tog lidt længere tid, end de plejer at gøre.

”Når man arbejder hjemme, har man ofte bedre tid til at overveje pensionen og bedre tid og ro til at ringe til os. Alt i alt kan vi konstatere, at medlemmerne er blevet mere opmærksomme på pension i 2020, ikke omvendt,” siger Anne Louise Lindkvist.

Samlet modtog Sampension-fællesskabet 16 pct. flere telefonopkald i 2020 i forhold til året før.

Læs mere om hvordan du allerede nu kan forberede dig til livet som pensionist 

Større fokus på ansvarlige investeringer

I begyndelsen af 2020 søsatte pensionskassen en lang række initiativer og indsatser for blandt andet at understøtte Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning nede.

Over 170 selskaber inden for produktion af kul og tjæresand og energi er siden blevet ekskluderet og aktieporteføljens klimaaftryk er reduceret med over 21 pct.

Flere kulselskaber og energitunge selskaber på eksklusionsliste

Pensionskassen har også besluttet ikke at købe statsobligationer i 19 såkaldte problemlande, hvor der for eksempel er problemer med overholdelse af menneske- eller arbejdstagerrettigheder.

Til gengæld har pensionskassen øget investeringerne i grønne obligationer, der understøtter projekter omkring naturbeskyttelse og klimaforbedringer.

Sampension-fællesskabet runder 1 mia. kr. i grønne obligationer

”Vi har skruet op for indkøb af grønne obligationer i år og har mere end fordoblet vores beholdning i forhold til sidste år. Vi har også investeret over 125 mio. kr. i sociale obligationer fra EU, der sikrer støtte til arbejdstagere i medlemslande, hvor arbejdsmarkedet er hårdt ramt af covid-19 restriktioner,” fortæller Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Det er nemt at følge med i pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer i ESG-loggen.

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer