Nyheder


Medlemmer: Fokus på korruption og menneskerettigheder er det vigtigste i arbejdet med ansvarlige investeringer

31. marts 2022

Det vægter tungest for medlemmerne, at deres pensionsopsparing ikke investeres i selskaber, der er involveret i korruption, bestikkelse eller overtrædelse af menneskerettigheder. Det viser en ny undersøgelse fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Når det gælder om at investere pensionen ansvarligt, så er det vigtigste for medlemmerne, at opsparingen ikke placeres i selskaber, som er involveret i korruption, bestikkelse eller overtrædelse af menneskerettigheder. Omvendt betyder det mindre for dem, at deres pensionspenge ikke investeres i fossile selskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger blandt knap 1.500 medlemmer.

Her er medlemmerne blevet spurgt til, hvor vigtige en række ESG-områder (miljø og klima, sociale og ledelsesmæssige forhold) er ift. at sikre, at deres pension bliver investeret ansvarligt. Og af de 14 områder peger flest - 81 pct. - på, at det er ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at det sikres, at ingen af de selskaber, der investeres i, er involveret i korruption eller bestikkelse. Næstflest - 78 pct. - finder det ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt” at sikre overholdelsen af menneskerettigheder i de selskaber, der investeres i.

”Når det drejer sig om ansvarlige investeringer, har der de seneste år været et stort og stadig stigende fokus på klimadagsordenen. Det er helt naturligt og fuldt berettiget – og det er også et område, vi har et meget stort fokus på. Men ansvarlighed gælder ikke kun klimaet. Der er også andre væsentlige samfundshensyn at tage højde for i investeringerne, og derfor har vi et bredt ESG-fokus, når vi investerer. Og det lader tilsyneladende også til at være medlemmernes tilgang,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i pensionskassen.

Når det gælder ansvarlighed på klimaområdet, svarer 67 pct. af medlemmerne i undersøgelsen, at det er ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at deres pensionsselskab arbejder for overholdelse af Paris-aftalens klimamål i de virksomheder, der investeres i.

68 pct. finder det ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at pensionsopsparingen investeres med henblik på at sikre en overgang til mindre brug af fossil energi i tråd med Paris-aftalen med særlig hensyntagen til sociale forhold i udviklingslandene.

48 pct. finder det ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at pensionsselskabet undgår at investere i virksomheder, der udvinder fossil energi som kul, olie og naturgas - og dermed opfattes dette område som det mindst vigtige af de i alt 14 områder, medlemmerne har svaret på.

”Det ser ud til, at medlemmerne har en nuanceret tilgang til grøn omstilling, og hvordan opsparingen bedst kan arbejde til gavn for klimaet - og ikke kun fokuserer på eksklusion af fossile selskaber fra investeringsporteføljen. Vi er af samme opfattelse og tror på, at dialog med selskaberne om grøn omstilling frem for eksklusion gør en større forskel for klimaet på sigt,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen og fortsætter:

”Undersøgelsen viser, at medlemmerne har en klar holdning til bæredygtighed: Vi skal fokusere på klima, men det skal ske på en måde, der understøtter reel omstilling og ikke bare har signalværdi. Og så må vi ikke glemme det grundlæggende – fokus på at modvirke korruption og bestikkelse og overtrædelse af menneskerettigheder,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Undersøgelsen viser desuden, at 87 pct. af medlemmerne finder pensionskassens ansvarlighedspolitik ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende”.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion blandt 1491 medlemmer.