Nyheder


Mennesket og de sociale relationer er i centrum

22.november 2018

Vi lever længere og lysten til at være i kontakt med mennesker og være en del af et fællesskab er afgørende, når man rammer pensionsalderen

Mennesket og fagligheden er i fokus, når pensionister beslutter sig for at forsætte arbejdet efter 65-års alderen. Den stadig længere levetid skal anvendes aktivt. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Sampension.

Mens to tredjedele af de adspurgte over 65 år angiver, at den faglige udfordring på arbejdet er tillokkende i forhold til at fortsætte karrieren, lægger seniorerne også vægt på fællesskabet og de menneskelige relationer. Således har 42 pct. brug for det sociale fællesskab på arbejdspladsen, mens henholdsvis 34 og 33 pct. gerne vil bidrage til fællesskabet og hjælpe andre mennesker. De mentale og sociale stimuli gør jobbet mere meningsfyldt og arbejdslivet attraktivt. Det fortæller en af dine fagfæller sammen med andre aktive seniorer om i onlinemagasinet her.

Hos seniorerne under 65 år er mønsteret en smule anderledes, selvom det overordnede billede tyder på det samme. Halvdelen forventer at fortsætte med at arbejde efter, at de har nået pensionsalderen på grund af jobbets faglige udfordring, mens 42 pct. gør det for fællesskabet med kollegaer på en arbejdsplads. Her er det altså heller ikke økonomiske overvejelser, der vejer tungest. Det på trods af, at danskerne lever længere, og pengene derfor også skal række længere. Faktisk kan en dreng født i år 2016 forvente at leve 4,5 år mere end en nyfødt ved årtusindskiftet, mens kvinder kan se frem til at blive 3,8 år ældre.

Frygten for kedsomhed er heller ikke den dominerende faktor, når ældre beslutter sig for at holde sig beskæftiget. Ser man på holdningen til frivilligt arbejde, er frygten for at kede sig den grund, som sjældnest bliver angivet, mens bidrag til fællesskabet og hjælp til andre mennesker generelt er i højsædet.