Nyheder


Mere attraktivt at spare op til pension

7. februar

Med den skatteaftale, regeringen og Dansk Folkeparti har indgået 6. februar, bliver sidste del af pensionsreformen gennemført og med aftalen løses en stor del af de såkaldte samspilsproblemer.

Aftalen betyder blandt andet, at der indføres et nyt fradrag for pensionsindbetalinger, og at grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides. Desuden indføres et nyt jobfradrag.

”Indholdet af aftalen er godt nyt for mange danskere, som kan se frem til et ekstra skattefradrag for deres indbetalinger til pension,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Det ekstra fradrag for pensionsindbetalinger er især en fordel for de lidt ældre pensionsopsparere, som har mindre end 15 år til pensioneringen, mens det for de yngre især er udvidelsen af beskæftigelsesfradraget, altså at pensionen tæller med i beskæftigelsesfradraget, som giver en gevinst.

”Fradraget og de øvrige skatteændringer løser en stor del af samspilsproblemerne, som vi kender dem i dag, så mennesker med helt almindelige indkomster ikke længere risikerer at blive beskattet med eksempelvis 1,25 kr. når de har sparet 1 kr. op,” siger Hasse Jørgensen.

Skattefradraget skal ses sammen med den nye lovgivning om aldersopsparing, som blev vedtaget sidste år. Det er dog helt individuelle vilkår i den enkelte families økonomi, eksempelvis om man bor til eje eller leje, eller om man er gift eller enlig, der afgør fordelene ved aldersopsparing.

”Det er en teknisk tung løsning, som gør, at hele pensionssystemet bliver mere kompliceret, og at der stilles store krav til pensionsrådgivningen i løbet af 2018, hvor vi naturligvis hen over året vil gøre kunderne opmærksomme på de muligheder, der er,” siger Hasse Jørgensen.

Hovedelementerne i aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger er:

  • Nyt jobfradrag på 4,5 pct. af arbejdsindkomst (inkl. pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag) over 187.500 kr. om året - op til maksimalt 2.500 kr.
  • Nyt Pensionsfradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret op til 70.000 kr. Fradraget er på 12 procent for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 procent for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.
  • Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag af arbejdsindkomst. Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. til 38.400 kr.
  • Bundskattesatsen sænkes med 0,02 procentpoint.

Kilde: Finansministeriet