Nyheder


Mere barsel til mænd styrker kvinders pensionsopsparing

1. juni 2022

Danske fædre holder en stadig større del af barslen, viser nye tal. Den udvikling kan være med til at styrke kvinders pensionsopsparing på sigt, lyder det fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Mænd tager stadig mere barsel herhjemme. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således holdt danske fædre i gennemsnit 35 dages barselsorlov i 2020 mod 34 dages barselsorlov i 2019 og 30 dage i 2015. Det svarer til, at fædrene i gennemsnit holdt 11,1 pct. af den samlede barselsorlov i 2020 mod 9,5 pct. i 2015. Mødrene holdt i gennemsnit 280 dages barselsorlov i 2020 mod 283 dage i 2015. Tallene er alene for dagpengeberettigede forældre.

”Mændene tager i disse år mere og mere barsel herhjemme, og den udvikling må forventes at tage fart fremover. For fra august gælder de nye regler om øremærket barsel, der indebærer, at barselsorloven skal fordeles mere ligeligt mellem forældrene. Det vil alt andet lige betyde, at mænd fremadrettet kommer til at holde en større del af barslen," siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

Konkret betyder de nye regler, at der pr. 2. august øremærkes 11 ugers barselsorlov til hver forælder mod to uger i dag. Herudover har begge parter yderligere 13 ugers barsel, der som udgangspunkt kan overdrages til den anden forælder.

”Mere fædrebarsel er godt nyt for kvinderne, når det gælder deres pensionsopsparing. For de er generelt markant lavere end mændenes, hvilket bl.a. hænger sammen med, at kvinder typisk tager langt størstedelen af barslen. Så når fædrene fremover skal holde en større del af barselsorloven, vil det bidrage til at styrke kvindernes pensionsopsparing,” siger Anne-Louise Lindkvist.

”En mere ligelig fordeling af barselsorloven vil selvfølgelig ikke betyde, at kvinders pensionsopsparinger indhenter mændenes med et fingerknips. Men det kan være med til at mindske forskellen over tid, og det er der behov for – ikke mindst da vi ved, at kvinders opsparinger skal række i flere år end mænds, da kvinder typisk går tidligere på pension og lever længere end mænd,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har undersøgt, hvad det vil betyde for pensionsopsparingen, hvis en kvinde tager mindre barsel og dermed har flere uger i beskæftigelse, hvor der indbetales til pensionen. For en 30-årig med en månedlig pensionsindbetaling på 5.000 kr. vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger betyde, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet vil være ca. 27.600 kr. større (i 2022-priser). For en 35-årig med samme månedlige indbetaling vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger øge pensionsopsparingen på pensionstidspunktet med ca. 24.600 kr.