Nyheder


Nej til kollektiv overgang til ny pensionsordning

23. juni 2020

Erhvervsankenævnet siger nej til kollektiv overgang til ny og moderne pensionsordning i markedsrente.

Arbejdet for overgang til et nyt og moderne markedsrenteprodukt for pensionskassens medlemmer har stået på i et par år, og bestyrelsen ville gerne have tilbudt et kollektivt omvalg sidste år. Det gav Finanstilsynet imidlertid afslag på. Pensionskassens bestyrelsen var ikke enig i afgørelsen og indbragte den til Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn.

Nu er Erhvervsankenævnet kommet med sin afgørelse, og den taler ikke for en kollektiv overgang til markedsrente.

”Afgørelsen var primært begrundet med, at selvom overgangen er fornuftig og vil indebære en række fordele for medlemmerne, så skønnede Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet ikke, at overgangen er nødvendig i forhold til at varetage medlemmernes interesser,” forklarer pensionskassens bestyrelsesformand, Erik Bisgaard Madsen.

Afgørelsen baseres altså i høj grad på en vurdering af selve nødvendigheden og ændrer derfor ikke ved vurderingen af, at overgangen til markedsrente vil skabe merværdi for pensionskassens medlemmer.

På sit næste møde i august vil pensionskassens bestyrelse afgøre, om sagen skal ankes, og om der i stedet skal tilbydes et individuelt omvalg til en ny pensionsordning.

Hvis bestyrelsen ender med at tilbyde et individuelt omvalg til medlemmerne, skal denne beslutning træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som forventes at finde sted i slutningen af 2020.

Hen over foråret har pensionskassen informeret om mulighederne i det nye produkt. Både her på hjemmesiden og ved medlemsmøder. Læs mere om markedsrente her.
Ved årets generalforsamling blev det med stort flertal besluttet at tilbyde alle nye medlemmer en ordning i markedsrente.

”Med det gennemsnitsrenteprodukt, som pensionskassen tilbyder i dag, har vi alle den samme investeringsrisiko. Det indebærer, at de ældre medlemmer har for høj en risiko og de yngre en for lav risiko. Det nye produkt anvender markedsrenteprincipperne, hvor alle medlemmer opnår en mere hensigtsmæssig investeringsprofil.

Produktet indeholder også mulighed for individuel tilpasning af investeringsprofilen afhængig af den enkeltes risikoappetit,” siger Erik Bisgaard Madsen.