Nyheder


Nu kan man tjekke årsopgørelsen - tusindvis af danskere kan undgå at betale dobbeltskat af ratepensionen

13. marts 2023

Op mod 40.000 danskere har god grund til at holde et ekstra vågent øje med deres årsopgørelse, der er blevet tilgængelig d. 13. marts. Her vil de nemlig bliver gjort opmærksomme på, at de har indbetalt mere på deres ratepension i 2022, end hvad de kan få fradrag for, og derfor vil blive dobbeltbeskattet - medmindre de reagerer.

”Årsopgørelserne er normalt et stort tilløbsstykke, hvor danskerne naturligt nok først og fremmest tjekker, om de skal have penge tilbage i skat eller ej. Men for mange er der også god grund til at holde øje med en anden væsentlig detalje i opgørelsen, som de fleste erfaringsmæssigt overser – nemlig at de har indbetalt for meget på deres ratepension det forgangne år. For er man ikke opmærksom på det, risikerer man, at pengene bliver beskattet flere gange, hvilket de færreste jo ønsker,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

I 2022 var ratepensionsindbetalinger op til 59.200 kr. fradragsberettigede. Indbetalinger over denne grænse er der ikke fradrag for. Og da der samtidig skal betales skat af udbetalingen, bliver pengene altså beskattet to gange.

Skattestyrelsen forventer, at mellem 35.000 og 40.000 danskere har indbetalt mere på deres ratepension sidste år, end hvad der gives fradrag for. I 2021 havde godt 38.000 danskere for høje ratepensionsindbetalinger, og heraf havde knap 70 pct. indbetalt op mod 10.000 kr. mere, end der var fradrag for. For enkelte danskere var der tale om endnu større beløb.

”Generelt opstår problemet med for høje indbetalinger, hvis man indbetaler på flere ratepensioner ad gangen. Det kan f.eks. være, fordi man har skiftet job i årets løb, og man i den forbindelse får indbetalt på flere ordninger. Det kan også skyldes, at man foruden den ratepension, man har via sin arbejdsmarkedspensionsordning, også har oprettet en ratepension i banken,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Har man haft for store ratepensionsindbetalinger i 2022, vil det fremgå af årsopgørelsen.

”Den gode nyhed er, at man relativt nemt kan undgå, at det beløb, man måtte have indbetalt for meget på ratepensionen, bliver dobbeltbeskattet. Men det kræver, at man er vaks, når man tjekker årsopgørelsen. Hvis man af opgørelsen kan se, at man har haft for høje indbetalinger, skal man kontakte sin bank eller pensionsselskab, hvor man så har mulighed for enten at få pengene tilbage eller at overføre dem til en pensionsordning med livsvarig udbetaling med fradrag,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at det samme gælder, hvis man har indbetalt for meget til ratepension i tidligere år. Her har man mulighed for at rette årsopgørelser tilbage fra 2019, så derfor er det en god idé også at tjekke de seneste års opgørelser.

I 2023 kan man indbetale op til 60.900 kr. på en ratepension med fuldt fradrag. Ifølge Anne-Louise Lindkvist kan man med fordel sørge for at få tilpasset sine ratepensionsindbetalinger til denne beløbsgrænse i år, så man ikke får problemet med for høje indbetalinger til næste år.

Læs mere om hvordan du tilpasser dine indbetalinger.