Nyheder


Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer i geotermi

Med en investering i selskabet Innargi via NRGi kan Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger nu tilføje geotermi til porteføljen af grønne energiplatforme.

25. april 2022

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer nu i det ledende danske geotermiselskab, Innargi. Investeringen sker via partnerskabet med NRGi, NRGi Renewables, som har indgået en aftale om en ejerandel på 20 pct. af Innargi.

Innargi er stiftet af A.P. Møller Holding og står foran at skulle etablere EU's største anlæg inden for geotermi i Aarhus, hvor det forventes, at anlægget kan levere 20 pct. af fjernvarmen i Aarhus i 2030. Selskabet har også vundet licenserne til geotermi i hovedstadsområdet.

”I Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har vi et stort fokus på at bidrage til den grønne omstilling, hvilket vil kræve en fremtidig kombination af en række forskellige teknologier inden for bæredygtig energi. Her har geotermi et kæmpe potentiale i forhold til at kunne bidrage til grøn fjernvarme i både Danmark og flere europæiske storbyer,” siger Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Geotermi er baseret på den vedvarende varmeenergi fra jordens indre og er således en meget stabil vedvarende energikilde modsat f.eks. sol og vind, der har varierende produktion. 1-3 km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 60-80 grader varmt vand. I et geotermisk anlæg pumpes vand ned i undergrunden, opvarmes og overføres til fjernvarmenettet, hvorefter det afkølede vand pumpes ned igen i et lukket system.

”Med investeringen er vi nu medejere af forskellige platforme inden for både sol, vind, biogas og geotermi og har dermed en solid portefølje af eksisterende bæredygtige energiaktiver. Det betyder samtidig, at vi står rigtig godt rustet til at kunne investere yderligere og bredt funderet i den nødvendige videreudvikling af grøn energi i Danmark og Europa,” siger Torbjørn Lange.

NRGi Renewables er ejet 49 pct. af Sampension-fællesskabet og 51 pct. af NRGi og indeholder - udover Innargi-investeringen - en portefølje af eksisterende vind- og solparker samt udviklingsprojekter inden for vind og sol.