Nyheder


Ny pensionsordning hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Den 8. januar 2021

Fra 1. januar introducerer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger en ny pensionsordning til nye medlemmer. Hermed får nye medlemmer en moderne pensionsordning med markedsrente. Opsparingen placeres i forskellige årgangspuljer, hvor investeringsrisikoen justeres automatisk efter medlemmets alder.

Se de nye årgangspuljer her

Et andet kendetegn ved den nye ordning er, at forsikringen ved invaliditet følger medlemmets løn og vil ikke som nu være afhængig af opsparingens størrelse. Med den nye ordning nedtrappes summer fra gruppeliv heller ikke, fordi medlemmet bliver ældre

Til forårets generalforsamling vil pensionskassens bestyrelse fremsætte forslag om, at flere medlemmer får mulighed for at vælge sig over i den nye pensionsordning. Stemmes der ja til dette forslag, vil medlemmer af pensionskassen få et tilbud om at skifte til den nye pensionsordning i anden halvdel af 2021. Det er således op til den enkelte, om man senere vil sige ja eller nej til den nye ordning.