Nyheder


Ny viden og inspiration på verdens største ESG-konference

17. september 2019

Sampension-fællesskabet høstede viden og hentede ny inspiration på verdens største konference om ansvarlige investeringer, PRI in Person.

Sampension-fællesskabet var repræsenteret, da mere end 1.600 deltagere fra hele kloden den 10-12. september var samlet til PRI in Person, verdens største konference om ansvarlige investeringer. PRI er et FN-støttet netværk af private investorer, der er oprettet for at hjælpe medlemmerne med at forstå og implementere ansvarlighed i investeringerne.

Arrangementet fandt sted i Paris, hvor senioranalytiker Steen Hauskou Bertelsen fra Sampensions investeringsafdeling repræsenterede Sampension-fællesskabet.

”I år var der særligt fokus på klimaforandringer, for eksempel investorers håndtering af - og muligheder for - at bidrage til overgangen til en laveemissions-økonomi. Det er et emne, som også står højt på vores dagsorden her i huset, og det var interessant at høre, hvordan andre arbejder med den udfordring, både blandt virksomheder og investorer,” fortæller Steen Hauskou Bertelsen.

Konferencens tema var ”Responsible Investment in an age of urgent transition”, og blandt de øvrige emner af særlig interesse på konferencen nævner han bl.a. ESG-integration i unoterede aktier og udviklingen indenfor aktivt ejerskab, som også begge står højt på listen over Sampension-fællesskabets arbejde med ESG.

Han tilføjer, at konferencen bød på mange utroligt engagerede og inspirerende paneldebatter med førende investorer inden for deres respektive områder.

”Blandt andre Hiro Mizuno, der står i spidsen for verdens største pensionsfond, den statslige japanske GPIF. Han fortalte om, hvordan GPIF bidrager til at påvirke selskaber til en mere klimavenlig opførsel blandt andet via dialog. På virksomhedssiden kunne man blandt andre høre Shells adm. direktør Ben van Beurden fortælle om selskabets vidtgående ambitioner og tiltag for at nedbringe emissionen fra Shells produkter,” fortæller Steen Hauskou Bertelsen.