Nyheder


Nye prognoser på vej

26. november 2018

Ved årsskiftet bliver pensionsprognoserne ændret. Det kan betyde en lavere pensionsudbetaling for mange danskere, herunder også medlemmer hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Gennem de seneste ti år har Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og andre pensionskasser sendt rekordhøje afkast retur til kunderne. Det er sket på baggrund kursgevinster hentet i kraftige rentefald og i stigende aktiekurser. Den udvikling vil næppe fortsætte, mener eksperterne, og derfor bliver de såkaldte samfundsforudsætninger nu reguleret en tand ekstra.

For nogle får det en mindre betydning, at de optimistiske samfundsforudsætninger ændres, for andre betyder det, at den forventede eller nuværende pensionsudbetaling blive sat ned.

Præcis, hvad de nye beregninger betyder for dig, kan du se, når vi har lagt beregningsmodellerne ind i vores systemer. Fra midt i december kan du se konsekvenserne, når du logger dig på. Indtil da vil vi løbende orientere om emnet her på hjemmesiden.

Prognoserne justeres hvert år

Det er ikke første gang, prognoserne ændres. De justeres faktisk hvert år, og du kan læse mere om de nuværende prognoser.

De nye prognoser ændrer ikke ved værdien af de penge, der står i dit depot – eller på måden, de investeres på - men de nye samtidsforudsætninger betyder, at du måske kan forvente et fald i den forventede pensionsudbetaling. Samfundsforudsætningerne har nemlig en direkte betydning for prognoseberegningen i pensionskasserne.

Sagkyndigt råd bag beregningerne

Bag beregningerne af samfundsforudsætningerne står et uafhængigt og sagkyndigt råd med professor Jesper Rangvid fra CBS i spidsen. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark, og har blandt andet baseret sine beregninger på input fra tre internationale finanshuse.

De nye samfundsforudsætninger vil på både kort og lang sigt blive mere realistiske. Det betyder, at det forventede afkast bliver mindre fra 1. januar 2019. Når Sampension og andre pensionsselskaber beregner en prognose for de forventede pensioner, har det fremtidige, forventede afkast en betydning.

Rådet er nået frem til, at både renter og aktieafkast vil vende tilbage til et mere normalt niveau, når man kigger ti år frem i tiden. Derfor skal pensionsselskaberne næste år for eksempel beregne 6,5 pct. i afkast for aktier og 3,5 pct. for obligationer, når det handler om langsigtede afkast.

I de nye samfundsforudsætninger forventer rådet en langsigtet stigning i produktiviteten på 1,5 pct. mod 2 pct. hidtil. Den halve procent sætter sig i lavere afkast på de finansielle markeder og giver dermed lavere prognoser. Men samtidig forudsættes en lavere prisudvikling på almindelige varer, og det vil kompensere for en del af faldet i pensionens værdi.