Nyheder


Nye regler kan booste pensionsopsparingen markant

Det kan gøre en betydelig forskel på pensionsopsparingen, hvis man benytter de nye regler for indbetalinger til aldersopsparing, som træder i kraft fra årsskiftet. Det viser nye beregninger fra Sampension-fællesskabet.

20. december 2022

Mange danskere har god grund til at være opmærksomme på de nye regler for indbetalinger til den såkaldte aldersopsparing, som gælder fra årsskiftet. For det kan booste pensionsopsparingen og dermed indkomsten som pensionist markant, hvis man bruger de nye muligheder. Det viser nye beregninger fra Sampension-fællesskabet.

De nye regler indebærer, at man fra 1. januar 2023 kan indbetale 8.800 kr. om året på en aldersopsparing mod hidtil 5.500 kr. årligt. Samtidig betyder reglerne, at danskere, som har syv år eller færre til folkepensionsalderen, fra nytår må indbetale 56.900 kr. til en aldersopsparing. Med de nuværende regler kan danskere med fem år eller færre til folkepensionsalderen indbetale 54.200 kr. til en aldersopsparing.

”Aldersopsparing er en attraktiv opsparingsform af flere årsager. F.eks. bliver afkastet af indbetalingerne i opsparingsperioden beskattet med 15,3 pct., hvilket er langt mildere, end hvis man f.eks. sparer op i frie midler, hvor beskatningen af afkastet ligger på mellem 27-42 pct. Samtidig er udbetalingerne skattefrie og bliver ikke modregnet i folkepensionstillægget i modsætning til ratepension og livsvarig alderspension, hvor der kan ske modregning,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

Hun tilføjer, at aldersopsparing desuden har fleksibilitet i udbetalingerne, hvor man kan vælge at få opsparingen udbetalt løbende eller som et engangsbeløb - at få pengene udbetalt på én gang er ikke muligt med de to andre opsparingsformer.

Beregningerne fra Sampension-fællesskabet viser, at hvis man benytter de nye forbedrede indbetalingsmuligheder til aldersopsparing fuldt ud, fra man er 35 år og frem til pensionsalderen, så vil opsparingen på pensionstidspunktet være ca. 317.000 kr. større, end hvis man i samme periode havde indbetalt til aldersopsparing efter de nuværende regler. Indbetaler man efter de nye regler, fra man er hhv. 45 år og 55 år og frem til pensionsalderen, vil opsparingen på pensionstidspunktet være hhv. ca. 223.000 kr. og ca. 157.00 kr. større end ellers.

”Trods fordelene ved aldersopsparing er der mange danskere, som ikke benytter sig af mulighederne, hvilket kan hænge sammen med, at kendskabet til denne relativt nye opsparingsform er begrænset. Men langt flere danskere kan have fordel af at spare op via aldersopsparing, og det gælder især danskere, som ikke betaler topskat. Derfor har særligt denne gruppe grund til at være opmærksom på de nye regler, som fra årsskiftet gør indbetaling til aldersopsparing endnu mere fordelagtig,” siger Anne-Louise Lindkvist og fortsætter:

”Man skal dog bl.a. være opmærksom på, at man ikke får fradrag for indbetalinger til aldersopsparing. Det indebærer, at den skattepligtige indkomst forhøjes ved indbetalingen, hvilket kan have betydning, hvis man selv eller ens familie modtager offentlige ydelser som kontanthjælp, førtidspension og boligsikring,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at det generelt er en god idé at søge rådgivning om, hvad der bedst kan svare sig, når det gælder indbetalinger til aldersopsparing – og herunder om det i lyset af de nye regler giver mening at ændre på ens eksisterende pensionsindbetalinger, så en større andel går til aldersopsparing.