Nyheder


Nyt partnerskab skal bidrage til grøn energi i Danmark og Sverige

7. april 2021

Sampension-fællesskabet, Novo Holdings og European Energy etablerer i fællesskab et nyt partnerskab, der skal sætte skub på den grønne omstilling i Danmark og Sverige. De tre partnere tilfører 650 mio. kroner i kapital til køb af jordarealer til vedvarende energianlæg. Ved anvendelse af gældsfinansiering kan partnerskabet foretage investeringer for mere end 1,5 mia. kr.

Sampension-fællesskabet, bestående af Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension, har sammen med Novo Holdings og European Energy tilført med det nyetablerede partnerskab, Renewable Energy Partnership I, 650 mio. kroner i kapital med mulighed for investeringer på op til 1.5 mia. kr. gennem gældsfinansiering til at købe jordarealer til opførelse af solcelleanlæg og vindmøller i Danmark og Sverige. Det vil øge investeringerne i den grønne omstilling i Danmark og Sverige betydeligt. European Energy vil som led i samarbejdet varetage udviklingen af solcelleanlæg og vindmølleparker på de erhvervede arealer.

Partnerskabet vil opkøbe landbrugsarealer, som er velegnede til vedvarende energianlæg. Derudover vil partnerskabet afsøge muligheder for at kombinere fødevareproduktion og energiproduktion samt omlægge lavbundsjorder til grøn energiproduktion. Det kan udover en øget biodiversitet også medføre en dobbeltgevinst for klimaet, såfremt mere CO2 bindes i lavbundsjordene, samtidigt med at den grønne energi etableres på jorden.

Partnerne forventer med samarbejdet at kunne bidrage til, at Danmark kommer et skridt nærmere ambitionerne i den danske klimalov om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% allerede i 2030. Derudover vil konvertering af landbrugsjord til grønne energianlæg styrke betingelserne for at opnå renere grundvand.

- Investeringer uden for life science-sektoren er et vigtigt element i diversificeringen af Novo Holdings investeringsportefølje. Partnerskaber med ledende aktører som European Energy stemmer godt overens med vores strategiske fokus på infrastruktur. Vi forventer, at investeringen leverer et godt risikojusteret afkast, ligesom det har den yderligere fordel, at det bidrager positivt til den grønne omstilling. Vi ser frem til samarbejdet med European Energy, og vi forventer at foretage flere lignende investeringer i de kommende år, siger Morten Beck Jørgensen, ledende partner i Novo Capital Investors, Novo Holdings.

Også Sampension ser gode muligheder i partnerskabet:

- Med det nye samarbejde er vi med til at lægge et fundament for yderligere udvikling af solcelleanlæg og vindmølleparker i Danmark og Sverige samtidig med, at vi sikrer vores kunder et godt afkast af investeringen ved udlejning af de opkøbte og udviklede jordarealer. Vi vil gerne bidrage til en øget grøn omstilling på et ansvarligt grundlag, når vi investerer på pensionskundernes vegne, og glæder os til samarbejdet med både Novo Holdings og European Energy, som i forvejen varetager driften af vores vindmølleparker”, siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

European Energy, der står for etablering af de nye vedvarende energiparker fra de erhvervede jordarealer, udtaler:

- Vi er meget glade for samarbejdet med Novo Holdings og Sampension. Det er to professionelle partnere med et indgående kendskab og erfaring med investeringer i vedvarende energi og er begge langsigtede investorer, med en forståelse for og ønske om, at investeringerne foretages under hensyntagen til lokale interessenter og med stærk lokal opbakning. Hvis vi skal i mål med vores grønne ambitioner allerede i 2030, er det vigtigt, at udbygningen af den grønne energiproduktion accelereres, og dette partnerskab er et stort skridt i den rigtige retning, der på markedsvilkår bidrager til at sætte fart på udviklingen, siger Knud Erik Andersen, administrerende direktør for European Energy.