Nyheder


Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger hentede flotte afkast i 2021

9. marts 2022

Medlemmerne af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) fik nogle af markedets højeste afkast i 2021, hvor CO2-aftrykket fra aktieporteføljen samtidig blev sænket markant.

PJD har leveret særdeles gode afkast i 2021. Her har medlemmerne i markedsrente fået afkast på op til 23,2 pct. før skat afhængig af alder og risiko. Afkastet var højest for medlemmer med høj investeringsrisiko, men også medlemmer med lavere risiko fik gode afkast.

Samlet set fik medlemmer i markedsrente 19,2 pct. i afkast før skat i 2021, hvor medlemmer i gennemsnitsrente fik 10,6 pct. i afkast. Det samlede investeringsafkast landede på 1,6 mia. kr. i 2021 mod 347 mio. kr. i 2020.

”2021 var et særdeles godt investeringsår, hvor der var kraftig medvind på finansmarkederne med gode afkast på de fleste risikofyldte aktiver. Det betød også, at vi sidste år kunne levere et af markedets højeste afkast til medlemmerne i markedsrente, hvilket selvsagt er meget tilfredsstillende,” siger adm. direktør Mads Smith Hansen, PJD, og fortsætter:

”Vi står nu i et noget andet investeringsmiljø end før nytår. Udsigten til en strammere pengepolitik og stigende renter i løbet af 2022 samt den forfærdelige udvikling i Ukraine har betydet store fald på aktiemarkederne siden nytår, og derfor må vi indstille os på, at afkastet i år bliver væsentligt lavere end i 2021,” siger han.

Markant fald i CO2-aftryk og nye klimamål

I 2021 reducerede PJD CO2-aftrykket fra den børsnoterede aktieportefølje og de direkte ejede virksomhedsobligationer med 28 pct.

”Som ansvarlig investor lægger vi stor vægt på, at vores investeringer ikke bare giver gode afkast, men også bidrager til at løse globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi i 2021 har kunnet sænke klimaaftrykket fra den børsnoterede aktieportefølje markant, og vi sætter fremadrettet endnu mere turbo på arbejdet med at sikre, at vores investeringer arbejder til gavn for klimaet,” siger Mads Smith Hansen.

I den forbindelse har Sampension-fællesskabet, som PJD er en del af, netop sat et mål om, at CO2-aftrykket fra den samlede investeringsportefølje skal være reduceret med 45 pct. i 2030 ift. 2020, hvilket skal bidrage til, at investeringsporteføljen i 2050 er CO2-neutral. Her bliver nøgleordet dialog med selskaberne, og det er netop også gennem dialog, at faldet i CO2-aftrykket i 2021 er opnået.

”Vores erfaring er, at man som investor generelt kan gøre en større forskel i et selskab via blandt andet dialog om forbedringer frem for at sælge fra eller ekskludere. Det gælder også på klimaområdet, hvor blandt andet dialogvejen har været en væsentlig årsag til, at vi i 2021 har kunnet sænke klimaaftrykket fra vores børsnoterede aktieportefølje. Derfor er det i høj grad også dialoger med selskaberne, som skal bidrage til at realisere vores klimamålsætninger for 2030 og 2050, og vi vil på den baggrund skrue yderligere op for vores dialoger med og krav til både selskaber og forvaltere fremover, når det gælder deres arbejde med klimaomstilling,” siger Mads Smith Hansen.

Regnskabstal for PJD 2021 (mio. kr.)

Indbetalinger461
(435*)
Investeringsafkast1.634
(347*)
Afkast i gennemsnit i markedsrente19,2%
(0,0%*)
Afkast i gennemsnitsrente10,6%
Aktiver i alt17.589
(15.867*)
Omkostninger i kr. pr. forsikret546
(480*)
Antal forsikrede11.072
(10.829*)

* 2020