Nyheder


Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger skærper klimakrav til fondsforvaltere

10. februar 2022

Forvaltere, der investerer på vegne af bl.a. danske pensionsselskaber, har stigende fokus på bæredygtighedshensyn. Men udviklingen går for langsomt. Derfor skærper Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger nu generelt kravene til fondsforvalterne - ikke mindst på klimaområdet.

Selvom der er en bevægelse i gang, så har fondsforvaltere stadig generelt for lidt fokus på bæredygtighedshensyn, når de forvalter milliardbeløb for bl.a. danske pensionsselskaber. Derfor skruer Sampension-fællesskabet, der omfatter Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension, nu op for kravene til eksisterende og potentielle forvaltere, når det gælder miljø og klima, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG), og særligt på klimaområdet skærpes kravene.

”Bæredygtighed og ikke mindst klima er de seneste år generelt kommet højere op på dagsordenen hos virksomhederne, hvor fokus især har været på de børsnoterede selskabers ansvar og bidrag i den forbindelse. Men selskaber på den unoterede del af markedet skal naturligvis også løfte deres del, og her spiller fondsforvalterne en vigtig rolle,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG, og fortsætter:

”Forvalterne administrer typisk betydelige milliardbeløb for investorer, hvilket i sig selv stiller krav til forvalterne om at have fokus på bæredygtighed i investeringerne til gavn for både investorerne og samfundet. Og dette forstærkes af, at fondsinvesteringer for investorernes vedkommende er langsigtede, illikvide investeringer, som man som investor ikke bare lige kan komme ud af i modsætning til investeringer på det børsnoterede marked. Derfor er det afgørende, at forvalterne tager deres samfundsansvar på sig og f.eks. sikrer, at deres investeringer på vegne af investorerne bidrager til den grønne omstilling,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Sampension-fællesskabet har i flere år været i dialog med sine forvaltere om at øge forvalternes fokus på ESG-mæssige forhold. Og der er en bevægelse i gang.

”Ligesom med virksomhederne generelt kan vi se, at også forvalterne har rykket sig de seneste år og nu i højere grad anerkender deres samfundsansvar. De er generelt blevet mere villige til at gå i dialog med os som investor om emner som arbejdstagerrettigheder, skattebetaling og klimapåvirkning, og de imødekommer i stigende grad vores krav til dem på ESG-området,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Han henviser i den forbindelse til, at andelen af Sampension-fællesskabets forvaltere inden for hhv. Private Equity og infrastruktur, som har underskrevet FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), er steget fra 54 pct. i 2019 til 81 pct. i 2021.

”Men selvom der er en positiv bevægelse i gang blandt forvalterne, så går det i vores optik for langsomt især på klimaområdet. Vi oplever, at forvalterne generelt har for lavt fokus på at arbejde med deres klimaaftryk, og her vil vi fremover have dem til i langt højere grad at forpligte sig til f.eks. at investere i tråd med Paris-aftalen. Derfor skærper vi nu kravene til forvalterne og ikke mindst på klimaområdet. Det skal samtidig bidrage til at realisere vores egen målsætning om at reducere klimaaftrykket for den samlede investeringsportefølje, så den er CO2-neuralt i 2050,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.