Nyheder


Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger skærper krav til selskabers lobbyarbejde

2. marts 2022

Med en ny politik skærper Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger nu kravene til selskaberne om, at deres lobbyaktiviteter skal være samfundsmæssigt ansvarlige. Det er også et vigtigt fokusområde for pensionskunderne, viser ny undersøgelse.

Sampension-fællesskabet, der omfatter Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension, skruer nu op for kravene til selskaber, der bedriver lobbyaktiviteter for at varetage deres interesser. Det sker med en ny politik for ansvarlig lobbyaktivitet, der gælder for de selskaber, som Sampension-fællesskabet er investor i.

Politikken skal bidrage til at sikre, at selskabernes lobbyaktivitet ikke modarbejder samfundshensyn som f.eks. FN’s Parisaftale, og den nye politik vil blive brugt som udgangspunkt, når Sampension-fællesskabet skal vurdere, om et selskab agerer ansvarligt i konkrete sager.

”Som ansvarlig investor stiller vi i forvejen krav om, at selskaberne tilrettelægger deres aktiviteter, så de er samfundsmæssigt ansvarlige - bl.a. når det gælder selskabernes miljø- og klimamæssige aftryk, sociale indvirkning og god selskabsledelse. På samme måde skal selskabernes lobbyaktiviteter selvfølgelig også ske på ansvarlig vis, og her styrker vi nu vores fokus yderligere med den nye politik,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i Sampension-fællesskabet.

Ifølge den nye politik bør selskaberne sikre, at deres lobbyaktiviteter tager hensyn til ikke mindst FN’s Parisaftale, FN’s verdensmål og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Derudover indeholder politikken en række principper, som selskaberne opfordres til at følge, når de bedriver lobbyarbejde - herunder at de udarbejder og offentliggør en politik for ansvarlig lobbyaktivitet, at de løbende overvåger og gennemgår deres lobbyaktiviteter, og at de rapporterer på aktiviteterne årligt.

”Når lobbyarbejde udøves ansvarligt, kan det være med til at sikre et bedre samfund ved at bringe vigtig viden i spil, som kan belyse politiske beslutninger bedst muligt. Omvendt er det ikke ansvarlig lobbyaktivitet, hvis et selskab aktivt modarbejder grundlæggende samfundshensyn ved f.eks. at sprede misinformation eller på et fordrejet grundlag forsøger at påvirke lovgivning eller regulering. Med den nye politik, der dækker alle aspekter af ansvarlighed, vil vi være med til at sikre, at virksomhedernes lobbyaktiviteter arbejder til gavn for samfundet og ikke det modsatte,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Netop selskabernes lobbyaktiviteter er også et væsentligt fokusområde for pensionskunderne, når det gælder, hvordan deres opsparing investeres. I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget blandt knap 6.000 kunder på tværs af Sampension-fællesskabet angiver 91 pct. således, at det er ”helt afgørende”, ”meget vigtigt” eller ”vigtigt” at sikre, at de selskaber, der investeres i, ikke lobbyer mod nationale eller internationale aftaler.

”Vi ved, at det er vigtigt for vores kunder, at de selskaber, vi investerer i, opfører sig ordentligt og tager deres samfundsansvar på sig. Og det er også tilfældet, når det gælder selskabernes lobbyaktiviteter, hvilket undersøgelsen understreger. At vi nu skruer yderligere op for fokusset på selskabernes lobbyarbejde med vores nye politik, stemmer derfor godt overens med kundernes syn på området,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Ifølge den nye politik forventes selskaber, der udøver lobbyaktivitet på områder, som er en væsentlig trussel mod menneskers liv, sundhed eller velfærd, at udvise særlig omhu, når de tilrettelægger deres lobbyaktivitet.

Politikken omfatter desuden også lobbyaktivitet, der udøves via tredjeparter som f.eks. interesseorganisationer. Her bør selskaberne løbende vurdere, om disse lobbyaktiviteter sker i overensstemmelse med selskabernes politik for ansvarlig lobbyaktivitet.

Fakta om Sampension-fællesskabets politik for ansvarlig lobbyaktivitet:

Selskaber, der udfører lobbyaktiviteter, opfordres til at følge nedenstående principper for ansvarlig lobbyaktivitet:

- Selskaber bør definere og offentliggøre en politik for ansvarlig lobbyaktivitet.

- Det bør fremgå af politikken, at selskabets lobbyaktiviteter skal respektere rammerne for ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtig udvikling. Politikken bør derudover redegøre for, hvilke områder der udføres lobbyaktivitet indenfor, hvad selskabets holdning er til disse områder, hvordan selskabets mål for lobbyaktiviteten er i overensstemmelse med selskabets generelle erklærede målsætninger eller anden offentliggjort kommunikation, samt selskabets lobbyaktiviteter via eksterne rådgivere eller deltagelse i brancheorganisationer eller andre former for interessefællesskaber.

- Selskaber bør etablere forretningsgange og processer, der understøtter, at lobbyaktiviteter sker i overensstemmelse med ovenstående. Disse processer bør omfatte en tydelig forankring af ansvaret for lobbyaktiviteter på bestyrelses- eller direktionsniveau, løbende overvågning og gennemgang af lobbyaktiviteter samt offentliggørelse af årlig rapportering, der redegør loyalt for ovenstående.