Nyheder


Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer i amerikansk skov

27. oktober 2021

 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udbygger sine skovinvesteringer markant i det sydøstlige USA.

Sampension-fællesskabet øger nu sine investeringer i skove betydeligt. Det sker med et tilsagn på ca. 965 mio. kr. (150 mio. USD) til den amerikanske skovforvalter RMS til skovinvesteringer i området US South, der ligger i det sydøstlige USA.

”Vi har investeret i skove i en årrække og har løbende fokus på at udbygge investeringerne. For på samme måde som investeringer i infrastruktur og ejendomme er skovinvesteringer et godt alternativ til obligationer og kan give et fornuftigt, stabilt og langsigtet afkast med begrænset risiko. Samtidig bidrager denne type investeringer til risikospredning i investeringsporteføljen,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i pensionskassen.

Sampension-fællesskabet har i forvejen investeret 4,2 mia. kr. i skove og har særligt fokus på investeringer i USA og sekundært Australien. De eksisterende skove er fordelt på i alt ca. 177.500 hektar, hvilket svarer til et areal på størrelse med Lolland-Falster.

I 2019 investerede Sampension-fællesskabet i skov i Oregon i USA, hvor der for første gang var tale om en direkte skovinvestering. Det samme gælder for Sampension-fællesskabets nye investeringstilsagn i US South.

”Vi ønsker at investere direkte i skove sammen med kompetente og specialiserede forvaltere. For på den måde har vi kontrol med og indflydelse på investeringen og kan bl.a. selv bestemme, hvor meget og hvornår vi vil fælde træerne, som i gennemsnit har en biologisk vækst på 3-4 pct. om året. Hvis prisen på træ f.eks. er lav et år, kan vi fælde mindre og lade træerne stå, indtil prisen er højere,” siger Henrik Olejasz Larsen.

US South er verdens største skovmarked, og ifølge Henrik Olejasz Larsen ønsker Sampension-fællesskabet at få eksponering til det marked.

”Træet fra området anvendes primært til husbyggeri, der buldrer afsted i øjeblikket. Samtidig er området i US South godt positioneret til at kapitalisere på de store planlagte udvidelser af antallet af savværker i området, som aftager produkterne. Det kræver dog tålmodighed, hvis man skal have succes med at eje skov. Derfor ser vi det som en langsigtet investering, hvor vi planlægger at eje skovene i US South i mange år,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han peger desuden på, at der er tale om en bæredygtig investering, hvilket passer godt ind i Sampension-fællesskabets investeringsstrategi.

”Som ansvarlig investor lægger vi bl.a. vægt på, at vores investeringer arbejder til gavn for klimaet. Når det gælder skovinvesteringer, så optager og lagrer træer CO2 og kan på den måde bidrage til at bremse den globale opvarmning. Samtidig er RMS en særdeles kompetent forvalter, som også er førende, når det gælder de såkaldte ESG-relaterede aspekter af skovinvesteringer – altså de sociale, ledelses- og miljømæssige forhold. Og bl.a. er alle skove, som forvaltes af RMS, certificeret af SFI, som er blandt verdens største skovcertificeringsstandarder,” siger Henrik Olejasz Larsen.

På det sociale område fokuserer RMS bl.a. på sikkerhed for medarbejdere og underleverandører, lokale initiativer i naboområder, øget diversitet i skovindustrien, stipendier til studerende samt velgørenhed.

Sampension-fællesskabet har haft IWC, der rådgiver globalt om investering i skov, som rådgiver på investeringstilsagnet i US South.