Nyheder


Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger nedsætter klimaaftrykket markant

10. marts 2023

I anden del af artikelserien om ansvarlige investeringer i Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger stiller vi skarpt på det markante fald i klimaaftrykket fra investeringerne i PJD, som er i direkte tråd med pensionskassens mål om klimaneutralitet i 2050.

Siden 2019 og frem til i dag er klimaaftrykket af investeringerne i PJD blevet nedsat markant fra 13,2 ton CO2e pr. mio. kr. investeret til 5,83 ton CO2e pr. mio. kr. investeret.

”Vi er meget fokuserede på at nedbringe klimaaftrykket for alle investeringerne, og når vi sammenligner med branchen, så ligger vi rigtig flot og lavt. Vi er kommet godt fra start og er faktisk blandt de bedste i branchen.” siger formand Louise Bundgaard, Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

I 2022 har pensionskassen for første gang kunnet indhente CO2-opgørelser fra stort set hele porteføljen. Dermed er det muligt at beregne klimaaftrykket for mere end 90 % af de samlede netto-investeringsaktiviteter. Det er helt afgørende for at kunne opfylde PJDs klimamål, at vi har data på vores investeringer – som vi også giver medlemmerne adgang til på hjemmesiden.

CO2 udledning pr. mio. kr. investeret (carbon footprint)

Ambitiøse delmål for CO2 reduktion er nøglen til klimaneutralitet senest i 2050

I 2022 blev der sat årlige delmål på CO2 reduktion for sektorerne forsyning, energi, materialer og industri for hele perioden fra 2020 frem til 2050. De forskellige delmål indgår i den samlede sti mod nuludledningen for hele porteføljen senest i 2050.

”Det er vigtigt, at medlemmerne ved at vi har forpligtet os, og at de kan følge med i rejsen mod at blive klimaneutrale senest i 2050. Delmål for CO2, er én måde at tydeliggøre resultatet af vores indsatser frem mod vores overordnede mål. Med fuld transparens ud mod medlemmerne”, afslutter Louise Bundgaard.