Nyheder


PJD sælger ejerandel i Nature Energy

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger har som en del af Sampension-fællesskabet været med i aktionærgruppen i biogasselskabet Nature Energy siden 2018 sammen med Davidson Kempner og Pioneer Point Partners. Aktionærgruppen har nu indgået en aftale om at sælge 100 pct. af Nature Energy til Shell.

29. november 2022

”Nature Energy har været på en imponerende rejse understøttet af behovet for nye grønne energikilder, men i særdeleshed også af en dygtig og erfaren organisation. Vi har samtidig stor respekt for samarbejdet med Davidson Kempner og Pioneer, som på meget visionær og kompetent vis har været med til at sætte retningen for selskabets udvikling,” siger Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur i pensionskassen samt bestyrelsesmedlem i Nature Energys holdingselskab.

Medejerskab i et biogasselskab som Nature Energy er en oplagt investering for PJD som følge af selskabets fokus på ejerskab og udvikling af aktiver inden for bæredygtig energi. Men for at Nature Energy kan fortsætte ekspansionen globalt, så er tiden nu den rigtige for et ejerskifte.

”Behovet for videreudvikling af biogasproduktion globalt er enormt, men vil samtidig kræve meget store investeringer samt en dybdegående tilstedeværelse og erfaring på mange forskellige lokale markeder. Derfor er det det rette tidspunkt for aktionærgruppen at give stafetten videre, så Nature Energys enorme globale potentiale i endnu højere grad kan indfries. Herudover er gevinsten ved et salg for medlemmerne betydelig,” siger Torbjørn Lange.

Salget af PJDs ejerandel i Nature Energy vil ikke mindske pensionskassens fokus på investeringer i udvikling af bæredygtig energi fremadrettet. Tværtimod vil transaktionen ved endelig gennemførelse frigøre midler til, at PJD i fællesskab med PAD og Sampension i øget grad kan fortsætte med at præge udviklingen i den grønne omstilling.

”Vi har et meget stort fokus på at investere i bæredygtige energiteknologier, så vi kan være med til at bidrage til den grønne omstilling. Det vil ske både gennem yderligere investeringer via vores eksisterende samarbejder, men vi vil også søge nye typer af investeringer,” siger Torbjørn Lange.