Nyheder


Pensionsopsparerne nyder godt af høje afkast

9. november 2017

2017 har været et fantastisk godt år for pensionsopsparerne, som har fået op til næsten 10 pct. i afkast i de første tre kvartaler. I gennemsnit var markedsrenteafkastet til kunderne i Sampension Liv på 5,3 pct. Men det globale opsving nærmer sig slutfasen.

Holder aktiemarkederne dampen oppe resten af året, bliver 2017 et fantastisk år for pensionsopsparerne. Sampension Livs kunder med markedsrente har således i de første ni måneder fået afkast på helt op til 9,7 pct. før skat. På tværs af alle profiler er afkastet 5,3 pct. Mest til de unge risikovillige, mindst til de ældre og forsigtige pensionsopsparere. Det er markant bedre end sidste år, hvor afkastet lå på 3,1-4,4 pct. for de første ni måneder i 2016.

Oversøiske og danske aktier driver afkastet

Aktiemarkederne har udvist en stabil opadgående tendens i årets tre kvartaler med en samlet stigning på 14 pct. opgjort i lokal valuta. Aktierne på emerging markets ligger i front med en stigning på næsten 23 pct. tæt fulgt af danske aktier, der er steget knap 20 pct. Amerikanske og europæiske aktier halter noget efter, men dog med stigninger på hhv. 14 og 13 pct., mens det britiske aktiemarked blot er steget 6,6 pct. i årets første ni måneder.

2017 har været præget af valutaudsving. Dollaren faldt i årets første tre kvartaler med 10,6 pct. i forhold til danske kroner, ligesom den japanske yen faldt med 7,0 pct., men da Sampension delvist afdækker valutarisikoen på de store valutaer, har bevægelserne kun reduceret afkastet beskedent i forhold til afkastet i lokal valuta. Det britiske pund har svinget en hel del, hvilket vidner om usikkerheden op til det kommende parlamentsvalg og fremtiden udenfor EU. Til gengæld steg renterne gennem årets første ni måneder.

“Fremgang i den globale økonomi har boostet aktiekurserne til et meget højt niveau. Priserne på alle aktiverne er blevet høje, og vi indretter os på, at det globale opsving nærmer sig slutfasen. Foreløbig kan den enkelte pensionsopsparer dog glæde sig over, at man har fået gode afkast,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.
Det samlede investeringsafkast inkl. gennemsnitsrente mv. i Sampension Liv beløb sig til 6.544 mio. kr. mod 13.594 mio. kr. i samme periode sidste år. Sidste års afkast var væsentlig højere end i år, fordi rentefald gav store gevinster i gennemsnitsrentemiljøet i 2016.

Arkitekternes Pensionskasse (AP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en del Sampensions administrationsfællesskab og har opnået stærke afkast på 5,4 pct. og 6,0 pct. Medlemmer får forrentet deres pensionsopsparing med en depotrente, der for tiden er 5,4 pct. før skat.

Nye pensionskasser bag stigende indbetalinger

De samlede pensionsbidrag til Sampension-fællesskabet beløb sig til 7.029 mio. kr. Det er en stigning på 571 mio. kr. eller 8,8 pct., hvilket skyldes tilgangen af de to pensionskasser.

Indbetalingerne til Sampension Liv holder det høje niveau fra sidste år med 6.494 mio. kr. hvilket er 0,6 pct. højere end samme periode sidste år. Indbetalingerne til AP stiger 2,3 pct., mens Indbetalingerne til PJD vokser med 1,4 pct.

Sampensions omkostninger til administration udvikler sig som planlagt og forventes at ligge under 400 kr. pr. forsikret i Sampension Liv og at blive lige knap halveret for medlemmerne i AP og PJD til niveauet 550-565 kr. pr. medlem.

Høj soliditet

Sampension Liv har en særdeles solid kapitalstyrke med en solvensdækning på 591 pct. i forhold til standard solvenskravet (Solvens II). Samme tal for AP og PJD udgør hhv. 375 pct. og 359 pct. og dermed også en pæn overdækning. Periodens resultat beløb sig til et overskud på 109 mio. kr. for Sampension Liv, 100 mio. kr. for AP og 177 mio. kr. for PJD. Den samlede balance i Sampension-fællesskabet er i perioden steget med 18 mia. kr. til 286 mia. kr., hvoraf Sampension Liv tegner sig for 262 mia. kr., PJD for 14,1 mia. kr. og AP for 9,2 mia. kr.

Fokus på skat som del af ansvarlige investeringer

Sampension har i år udvalgt et par områder, hvor vi har løftet vores indsats inden for ansvarlige investeringer. Det drejer sig blandt andet om klima og miljø og om menneskerettigheder. Endelig tog Sampension et initiativ på skatteområdet i oktober, hvor vi påbegyndte screening af multinationale selskabers skatterapportering, hvilket senere vil medføre kritisk dialog med en række multinationale selskaber om deres skattepolitik og skatterapportering.

”Det er bekymrende, at multinationale selskaber oplyser så lidt om deres skattebetalinger i eksempelvis ulande. Vi ser gerne, at de multinationale selskaber følger OECD’s retningslinjer og oplyser mere detaljeret om deres skatteforhold,” siger Hasse Jørgensen.
Initiativet supplerer Sampensions egen skattepolitik om, at der altid skal betales den rette skat, og det gælder ikke mindst lokalt, hvor den økonomiske aktivitet er.

Regnskabstal pr. 30/9 2017

mio. kr.I altSampension LivAPPJD
Indbetalinger7.0296.494255280
Investeringsafkast7.7686.544452772
Periodens resultat386109100177
Egenkapital3.5432.1223.559
Bonuskapital4.462463723
Solvensdækning (SCR)591 %375 %359 %
Balance285.701262.4539.16414.084

Kontakt adm. direktør Hasse Jørgensen: 40205866 eller kommunikationsdirektør Søren P. Espersen: 40366150 for yderligere kommentarer.


Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter. Vi er et kundeejet fællesskab med omkring 300.000 kunder, der årligt indbetaler mere end 9 mia. kr. Udover Sampension Liv tæller fællesskabet Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Vi er cirka 300 medarbejdere og tilbyder både arbejdsmarkeds- og firmapensioner. Vores formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen mere værd. Vi sigter mod at skabe høje afkast, lave omkostninger og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv administration og ambitiøs rådgivning. Det sker på ansvarlig vis med blik for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.