Nyheder


Pensionsopsparingerne udleder mindre CO2

Udledningen af CO2 er faldet blandt de selskaber, pensionskassen har børsnoterede aktier eller kreditobligationer i.

Da pensionskassens ansvarlige investeringspolitik indeholder en forpligtelse til at investeringerne skal have en netto-nuludledning i 2050, er der et stort fokus på at nedbringe investeringernes CO2-udledning. Med andre ord, at de virksomheder, vi investerer i, skal begrænse deres udslip af CO2 og klimagasser.

Det går heldigvis den rigtige vej, viser en opgørelse over den absolutte udledning fra Sampension-fællesskabets portefølje af børsnoterede aktier og direkte ejede kreditobligationer. Opgørelsen viser, at udledningen faldt med 14 procent i første halvdel af 2022. Dermed er der siden primo 2020 opnået en reduktion på 41%.


Investorerne lægger pres på selskaberne

En af årsagerne til den faldende udledning er, at mange selskaber verdenen over generelt arbejder med at få et lavere klimaaftryk.
”Det virker, når investorerne begynder at lægge et pres på selskaber for at ændre på deres klimaadfærd. Den indsats tager vi i høj grad del i – det sker gennem direkte dialoger med selskaberne, at vi deltager i dialogprogrammer, og er medlem af internationale samarbejder som Climate Action 100+ og CDP (Carbon Disclosure Projekt),” forklarer senior analytiker i pensionskassen Steen Hauskou Bertelsen.

Selskaber skal deltage i grøn transition

At klimaaftrykket falder, skyldes også, at pensionskassen fravælger selskaber, der ikke kan eller ønsker at deltage i den grønne transition.
”Vi dirigerer hellere pengene hen mod de selskaber indenfor de respektive sektorer, der både kan og vil ændre deres klimaftryk,” siger Steen Hauskou Bertelsen.

Carbon Footprint falder mindre

Udledning af CO2 i en portefølje opgøres typisk som Carbon Footprint – udledning pr. investeret millioner kroner. Da de finansielle markeder generelt er faldet betydeligt i 2022, betyder det, at vores Carbon Footprint er næsten uændret.

Sammenlignes Sampension-fællesskabets portefølje med benchmark er den absolutte udledning kun faldet med 2%, mens benchmarkets Carbon Footprint steg 15%. Reduktionen fra primo 2020 til udgangen af 2. kvartal 2022 er dog samlet set omkring 45%.