Nyheder


Pensionsreform del 2 er vedtaget

Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget den sidste del af pensionsreformen. Reformen er godt nyt for mange danskere, som kan se frem til et ekstra skattefradrag for deres indbetalinger til pension.

26. juni 2018

Som aftalt i februar er det nu vedtaget at forhøje fradraget for pensionsindbetalinger og udvide beskæftigelsesfradraget, så pensionsindbetalinger regnes med, når man beregner fradraget. Desuden indføres et nyt jobfradrag og bundskatten sættes ned. Reglerne gælder fra 1. januar 2018.

De nye regler for aldersopsparing fra første del af pensionsreformen og højere fradrag for pensionsindbetalinger, som nu er vedtaget, betyder, at det nu bedre kan svare sig at spare op til pension. Med tiltagene er en del af samspils-problematikken mellem pensionsudbetaling og modregning i offentlige ydelser løst.

Det ekstra fradrag for pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. er især en fordel for de lidt ældre pensionsopsparere, som har mindre end 15 år til folkepensionen, mens det for de yngre især er udvidelsen af beskæftigelsesfradraget, altså at pensionen tæller med i beskæftigelsesfradraget, som giver en gevinst.

Du får glæde af fradraget allerede i år

Betaler du i dag mindre end 70.000 kr. til ratepension og livsvarig pension, får du allerede i år ekstra gevinst, hvis du vælger at indbetale mere.

Betaler du mere end 70.000 kr. til ratepension og livsvarig pension, får du gavn af det ekstra fradrag uden at gøre noget. Du kan vælge at spare det, du får mere udbetalt, op til pension.

Ring til os, hvis du ønsker at indbetale mere og dermed få glæde af fradraget. Du kan også altid logge ind på din pension og se dine egne tal.

Hovedelementerne i pensionsreformen

Pensionsreformens anden del indeholder:

  • Forhøjet skattefradrag for indbetalinger op til 70.000 kr. årligt til pensioner med ret til fradrag, herunder indbetaling til ATP. Fradraget er på 12 pct. af indbetalingen for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 pct. for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen. Fradraget indfases gradvist.
  • Nyt jobfradrag på 4,5 pct. af arbejdsindkomst over 187.500 kr. om året, dog maksimalt op til 2.500 kr. Fradraget indfases gradvist.
  • Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensioner med ret til fradrag, herunder indbetaling til ATP. Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. til 34.300 kr. i 2018. Du skal tjene mindst 361.053 kr. for at få fuldt fradrag.
  • Bundskatten sænkes med 0,02 procentpoint. Det svarer til 20 kr. om året pr. 100.000 kr. i lønindkomst efter AMB.
Det forhøjede fradrag for indbetaling til pension og det nye jobfradrag er ligningsmæssige fradrag, det vil sige fradrag i din skattepligtige indkomst. De forskellige ændringer sker automatisk og afhængig af, hvor meget det betyder for dig, får du måske en ny forskudsopgørelse for 2018 fra SKAT.

Første del af reformen indeholdt:

  • Fem år før folkepensionsalderen kan man sætte op til 46.000 kr. årligt ind på en aldersforsikring.
  • Den maksimale indbetaling nedsættes til 5.100 kr., hvis man har mere end fem år til folkepensionen.
  • Nytegnede pensionsordninger kan tidligst udbetales fra tre år før folkepensionsalderen.
  • Udbetalingsperioden for ratepension udvides til op til 30 år.