Nyheder


PJD henter gode afkast i 1. halvår

25. august 2021

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) har sikret medlemmerne nogle af markedets højeste afkast i 1. halvår med afkast på op til 13,9 pct.

Årets første seks måneder har budt på særdeles gode afkast i PJD. Her har medlemmerne i markedsrente fået afkast på op til 13,9 pct. før skat afhængig af alder og risiko. Det samlede investeringsafkast landede på 851 mio. kr. i 1. halvår af 2021.

”Vores vigtigste opgave er at sikre medlemmerne de bedst mulige pensioner. Derfor er vi meget tilfredse med, at medlemmerne har opnået nogle af markedets højeste afkast i årets første seks måneder. Afkastene er højest for yngre medlemmer med høj risiko, men også medlemmer med lavere risiko og medlemmer i gennemsnitsrente har fået tilfredsstillende afkast,” siger adm. direktør Mads Smith Hansen, PJD.

I gennemsnit fik medlemmer i markedsrente 11,3 pct. i afkast før skat i 1. halvår. Yngre medlemmer, der har valgt høj risiko, har fået de højeste afkast i halvåret på op til 13,9 pct. Medlemmer i gennemsnitsrente fik i gennemsnit 5,4 pct. i afkast i 1. halvår.

”Særligt investeringer i globale aktier, og herunder value-aktier, har givet pote i 1. halvår, hvor vi samtidig har nydt godt af at være positioneret til de stigende renter, som vi så i starten af året. Og så har vores unoterede investeringer fortsat deres gode performance og leveret solide afkast i årets første seks måneder. Det gælder især investeringerne i unoterede aktier (private equity), men også i bl.a. skov, ejendomme og infrastruktur,” siger Mads Smith Hansen.

Medlemmernes indbetalinger til PJD var i 1. halvår på 219 mio. kr. mod 205 mio. kr. i samme periode sidste år. Den samlede balance var på 16,6 mia. kr. i årets første seks måneder mod 15,7 mia. kr. sidste år.

Regnskabstal for PJD 1. halvår 2021 (mio. kr.)
Indbetalinger219
(205*)
Investeringsafkast851
(-694*)
Afkast i gennemsnit i markedsrente11,3%**
Afkast i gennemsnitsrente5,4%
Aktiver i alt16.604
(15.651*)
Omkostninger i kr. pr. forsikret245
(241*)
Antal forsikrede10.939
(10.725*)

* Tal for 1. halvår 2020
** Siden 29.1.2021