Nyheder


PJD leverede branchens bedste afkast i 1. kvartal

21. april 2022

I et 1. kvartal præget af modvind på finansmarkederne har Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) sikret medlemmerne branchens bedste afkast.

PJD har klaret sig bedst af alle pensionsselskaberne i de første tre måneder af 2022, som generelt har budt på negative afkast på danskernes pensionsopsparinger. Et medlem med moderat risiko og 15 år til pension har fået et afkast på -0,4 pct. i 1. kvartal i PJD, hvilket er det bedste afkast i branchen.

“Efter et 2021, der generelt bød på forrygende pensionsafkast, har vi i år oplevet modvind og uro på finansmarkederne som følge af ikke mindst stigende inflation, renteforhøjelser og krigen i Ukraine. Det har samlet set betydet, at årets første tre måneder har været særdeles vanskelige rent investeringsmæssigt, hvilket også afspejler sig i afkastet på pensionsopsparingerne i 1. kvartal,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen og fortsætter:

”Det er klart, at pensionsselskaber er sat i verden for at sikre, at medlemmernes pensionsopsparinger vokser. Så det er aldrig sjovt, når vi oplever kvartaler med minusser. Men når det er sagt, er vi tilfredse med, at vi i et meget svært kvartal er lykkes med at begrænse tabene for vores kunder mest af alle selskaber,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han peger på, at det relativt gode afkast for PJD afspejler, at der kun har været et begrænset tab på tværs af aktivklasserne i 1. kvartal.

”Vores investeringer i børsnoterede aktier har været den væsentligste bidragsyder til afkastet i kvartalet, hvor vi har nydt godt af en forsigtig eksponering ved årets start, samtidig med at vi har haft fokus på valueaktier, der har vist sig mere robuste over for rentestigninger end vækstaktierne. Desuden har vores investeringer i alternative aktivklasser som infrastruktur og ejendomme også bidraget positivt til afkastet i 1. kvartal,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at hvis man kigger på udviklingen på finansmarkederne hen over kvartalet, er det værd at bemærke, at pilen peger den rigtige vej.

”Markederne faldt mest i januar, lidt mindre i februar, og i marts så vi faktisk stigninger. På den måde er 1. kvartal også en påmindelse om, at det går op og ned på finansmarkederne, og at der for pensionskunderne generelt ikke er grund til panik, når markederne falder. For de kan hurtigt rette sig igen. Og da pensionsopsparing typisk er langsigtet investering, betyder det, at opsparingen på længere sigt ikke vil være påvirket af kortvarig uro,” siger Henrik Olejasz Larsen.