Nyheder


PJD med i front på afkast i år

13. oktober 2021

Efter årets tre første kvartaler har medlemmer af PJD med moderat risiko i den nye pensionsordning rundet 15,2 pct. i afkast i markedsrente, og det er faktisk et af de højeste lige nu

I løbet af årets første ni måneder har medlemmer af PJD med den nye pensionsordning i markedsrente opnået helt op til 16,3 pct. i afkast med høj risiko og 14,7 pct. med moderat risiko. I de forskellige alders- og risikogrupper ser billedet sådan ud for markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension i år:

AlderModeratHøjLav
25 år14,68%16,31%10,61%
55 år12,79%14,52%9,14%
65 år6,64%8,69%4,36%

Sammenlignet med resultaterne i de andre pensionsselskaber, som er samlet af den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen, er afkastet i PJD et af de højeste i år, hvis man eksempelvis har 15 år til pension og sparer op med moderat risiko:

2021-afkast for markedsrenteprodukter

Om afkastet for september siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, at det bl.a. var præget af stigende renter og deraf tab på obligationsporteføljen.

”Tabet var dog begrænset, fordi porteføljen havde en betydelig undervægt af renterisiko i forhold til det brede obligationsmarked. Tilsvarende gav aktieporteføljen kun et begrænset tab. Porteføljen har et væsentligt tilt mod bl.a. value og lav-risiko aktier, som klarede sig godt i en periode med rentestigninger og generelle aktiekursfald,” forklarer han.

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at den gode performance på mange unoterede investeringer fortsatte i september, især på private equity, men også på bl.a. ejendomme og infrastruktur.