Nyheder


PJD’s afkast var blandt markedets bedste i udfordrende 2022

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) leverede nogle af branchens bedste afkast i 2022, hvor C02-udledningen fra investeringerne samtidig faldt endnu en gang.

21. marts 2023

PJD’s investeringsafkast var blandt de bedste i markedet sidste år, men bar naturligt nok præg af modvinden på de finansielle markeder.

I 2022 blev afkastet samlet set på tværs af investeringsmiljøerne -7,8 pct. PJD’s medlemmer på markedsrente med 15 år til pension og moderat risiko fik et afkast på -6,4 pct. i 2022, mens afkastet for et medlem med 5 år til pension blev på -5,7 pct. I gennemsnitrente blev afkastet på -8,1 pct. i 2022.

”2022 bød på voldsom uro på finansmarkederne, hvor vi ret usædvanligt var vidner til tab på både aktier og obligationer som følge af ikke mindst krigen i Ukraine, energikrise, stigende renter og tårnhøj inflation. Den finansielle modvind betød samtidig, at danskerne generelt fik negative afkast på deres pensionsopsparinger sidste år, hvilket også gjaldt medlemmerne i PJD. Og det er naturligvis aldrig sjovt at opleve,” siger Mads Smith Hansen, adm. direktør i PJD, og fortsætter:

”Når det er sagt, er det tilfredsstillende, at PJD i 2022 var blandt de pensionsselskaber, som var bedst til at begrænse tabene for medlemmerne, ligesom pensionskassen året før skabte branchens højeste afkast i markedsrente. Det vidner om, at vores investeringsstrategi er robust både i opgangs- og nedgangstider, hvilket bidrager til at sikre medlemmerne gode afkast over tid,” siger Mads Smith Hansen.

Over de seneste fem år har ordninger i gennemsnitsrente haft et samlet afkast på 12 pct.

I 2022 sænkede PJD endnu en gang CO2-udledningen fra investeringsporteføljen, som er faldet betydeligt over de sidste tre år. Alene for de børsnoterede aktier og direkte ejede kreditobligationer er klimaaftrykket nu sænket med i alt 42 pct. siden 2020.

”Vi arbejder målrettet på løbende at sænke CO2-udledningen fra investeringsporteføljen. For det er både til gavn for klimaet og samtidig efter vores opfattelse vejen til at sikre medlemmerne de bedst mulige langsigtede afkast. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi også i 2022 har sænket CO2-udledningen fra investeringerne væsentligt, hvilket ikke mindst er sket ved sammen med andre investorer at gå i dialog med virksomhederne om klimaforbedringer,” siger Mads Smith Hansen.
PJD har som mål, at CO2-udledningen fra den samlede investeringsportefølje skal være reduceret med 45 pct. i 2030 ift. 2020, hvilket skal bidrage til, at investeringsporteføljen i 2050 er CO2-neutral.

I 2022 har det desuden for første gang været muligt for PJD at opgøre CO2-udledningen fra stort set hele investeringsporteføljen (mere end 90 pct. af de samlede netto-investeringsaktiver). Den samlede udledning for 2022 er på 65.082 tons CO2e, mens klimaaftrykket (carbon footprint pr. mio. kr. investeret) inkl. skovinvesteringer, som optager CO2, er på 5,83.

For at understøtte klimamålene for 2030 og 2050 udarbejder PJD delmål for både den samlede investeringsportefølje og for de forskellige sektorer, der investeres i. Der er i 2022 udarbejdet årlige delmål for sektorerne forsyning, energi, materialer og industri for perioden 2020-2050, og der fastsættes i løbet af 2023 delmål for de resterende sektorer.

Regnskabstal for PJD (mio. kr.)20222021
Indbetalinger474461
Investeringsafkast-1.2781.634
Afkast i gennemsnit i markedsrente-6,8%19,2%
Afkast i gennemsnitsrente-8,1%10,6%
Aktiver i alt16.94317.589
Omkostninger i kr. pr. forsikret526546
Antal forsikrede11.30611.072