Nyheder


Planlæg din pension i tide

23. juni 2021

Flere kunder og medlemmer med få år til pensionen forbereder deres privatøkonomi til skiftet fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Fra 2017 til 2020 er antallet af seniorrådgivninger i Sampension-fællesskabet steget med ca. 37 pct. Mange flere bør planlægge pensionen i god tid.

Danskernes pensionsopsparing skal række længere, fordi levealderen stiger og vi kan se frem til flere år som raske seniorer. Derfor bør danskere med ca. 10 år til pensionen booke et seniorrådgivningsmøde hos pensionsselskabet.

Sådan lyder budskabet fra Sampension-fællesskabet, hvor ca. 37 pct. flere kunder og medlemmer i 2021 har efterspurgt seniorrådgivning end i 2017.

”Det er meget positivt, at flere kunder søger den type rådgivning. Det bør mange flere også gøre. Det har aldrig været vigtigere end nu at sørge for at være godt forberedt på sin pension,” siger kunderådgivningschef Anne-Louise Lindkvist fra pensionsselskabet.

Overblik er en fordel for alle

Seniorrådgivning handler blandt andet om at skabe overblik over sine værdier, herunder egne og eventuel ægtefælles pensionsopsparinger, friværdi i boligen, opsparing i banken, efterløn med videre. Dertil kommer folkepensionen og de forventede udbetalinger fra ATP.

”For kunder med store pensionsordninger kan seniorrådgivningen vise, hvordan pensionsformuen skal bruges, hvornår de skal begynde at få udbetalinger fra pensionen og hvornår, de eventuelt skal bruge af deres frie midler. Med den rigtige planlægning får de mest muligt ud af opsparingen og kan måske undgå modregning i folkepensionstillægget,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Kunder med forholdsvis små opsparinger, som er usikre på, om de har sparet nok op til pension, kan med seniorrådgivningen også få et overblik, som gør, at de i tide kan begynde at indbetale mere til pension, så opsparingen bliver mere værd.

”Alle bør jo få undersøgt, om de reelt har penge nok til at gå på pension og leve det liv, de har forestillet sig som pensionist. Jo før, man forholder sig til det, jo bedre mulighed har man for at begynde at indbetale mere og dermed sikre, at man reelt har penge nok til at opfylde sine drømme,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Flere seniormøder i 2021

Den udvikling vil Sampension-fællesskabet sætte yderligere blus under ved at sætte endnu mere fokus på at tilbyde seniorrådgivning til kunder, der har omkring ti år til folkepensionsalderen.

”Vi tilpasser vores rådgivning efter de behov, kunderne har. I dag arbejder syv pct. af vores medlemmer og kunder videre på deltid, selvom de er gået på pension. Omvendt er der også mange, der drømmer om at udnytte retten til at gå tidligt på pension, for eksempel som 60-årige. Vi skal hjælpe kunderne med at få det bedste overblik over deres muligheder,” siger Anne-Louise Lindkvist.


Tre ting, du bør huske at undersøge, når du har ti år til pension

  • Kan du gå på efterløn, men vil hellere arbejde? Så kan der være en økonomisk præmie fra staten for at aflevere efterlønsbeviset.
  • Vil du gerne fortsætte med at arbejde, for eksempel til du fylder 70 år? Så kan du udskyde folkepensionen og få en højere folkepension og en ekstra sum penge. Samtidig får du ret til at tjene mere ved siden af din pension.
  • Tænk også over, hvordan din ægtefælle er sikret, hvis du dør kort efter, du er gået på pension. Tag stilling til om du vil have opsparingssikring, som sikrer, at udbetalingen fra din pensionsordning sker til din ægtefælle og/eller børn. Ellers ophører udbetalingen straks efter, at du dør.