Nyheder


Regeringens pensionsudspil er et stort skridt i den rigtige retning

30. august 2017

Vi bifalder de gode takter i regeringen skatteudspil, der på pensionsområdet går målrettet efter at løse samspilsproblemet, siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

”Udspillet er absolut et skridt i den rigtige retning. Det er positivt, at regeringen går målrettet efter at løse de udfordringer, der ligger i, at det for nogle danskere ikke kan betale sig at spare op til pensionen,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Regeringens skatteudspil ”Sådan forlænger vi opsvinget” er en udmøntning af de godt 2,4 mia. kr. til løsning af det såkaldte samspilsproblem, som betyder, at det for en stor gruppe danskere kan blive en underskudsforretning at spare op til pensionen.

Udspillet rummer forskellige elementer, herunder et fradrag der forøger skatteværdien med knap 4 pct. af den del af pensionsindbetalingerne, der ligger på mellem 16.000 og 87.000 kr. for pensionsopsparere, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen. For personer tættere på folkepensionsalderen øges skatteværdien med knap 8 pct.

”Ved at sætte et loft over det beløb, der giver fradrag, målretter regeringen sit forslag til personer i mellemindkomstgruppen, hvor samspilsproblemerne er størst, og det giver god mening,” konstaterer Hasse Jørgensen.

Med forslaget udvides grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så indbetalinger til fradragsberettigede ordninger også indgår i beregningerne, og samtidig fjernes loftet over beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at skatteværdien af pensionsindbetalinger hæves med omkring 2,7 pct. point.

Med de nuværende skatteregler på pensionsområdet betaler en pensionsopsparer i mellemindkomstgruppen, der har ti år til folkepensionsalderen, en effektiv skat (dvs. skat samt modregning i sociale ydelser, red.) på op mod knap 100 pct. af sin pensionsopsparing. Med det nye forslag vil den falde til godt 73 pct.

Med blot fem år til pensionsalderen risikerer den samme person med de nuværende regler en effektiv skat på op mod næsten 128 pct., mod godt 25 pct. med det nye forslag.

”Udspillet er klart en forbedring i forhold til det forslag, regeringen præsenterede sidste år og bygger fint videre på aftalen fra 20.juni, som jo netop adresserer samspilsproblematikken,” siger Hasse Jørgensen.

Hovedelementer om pension i regeringens skatteudspil ”Sådan forlænger vi opsvinget - jobreformens fase II”, som blev præsenteret 29. august:

Skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Der indføres et nyt skattefradrag for pensionsindbetalinger på 16.000 til 87.000 kr. årligt. Lavere skat på pensionsindbetalinger skal gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen pension.

Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Den nuværende forskelsbehandling, hvor pensionsindbetalinger - i modsætning til udbetalt løn - ikke indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradraget, afskaffes. Det betyder, at især lavtlønnede får et større fradrag, også når de indbetaler til pension.

Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. Udligningskatten på 2 pct., der som udgangspunkt betales af de samlede pensionsudbetalinger over 397.000 kr., afskaffes fra 2018.