Nyheder


Restskat og pensionsindbetalinger – der er hjælp at hente

8. marts 2018

Skal du betale restskat på grund af for stor indbetaling til ratepension og/eller ophørende alderspension? Vi kan muligvis hjælpe dig med at få rettet årsopgørelsen fra SKAT ved at ændre på sammensætningen af dine pensioner i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Har du indbetalt for meget til ratepension og/eller ophørende alderspension – skattekode 2

Ratepension og/eller ophørende alderspension
Du måtte i 2017 samlet set indbetale 53.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag til ratepension og/eller ophørende alderspension. Det gælder både indbetaling til arbejdsmarkedspensioner og indbetalinger til private pensioner. Indbetaler du til en privat pension, skal den korrigeres først, hvis du kommer over loftet for indbetalinger.

Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen til dem.

 
Ønsker du at undgå ny restskat for 2018?
I 2018 er loftet på 54.700 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaler du til pensionsordninger andre steder end Sampension, eller du har skiftet job i løbet af i år, beder vi dig kontakte os, så vi kan tage højde for din betaling andre steder.

Hvad gør du, hvis du har indbetalt mere end 53.500 kr. til ratepension og/eller ophørende alderspension?

  • Klik på dette link og find blanket 07.083. Du skal udfylde og underskrive blanketten og sende den til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Du behøver ikke arbejdsgivers underskrift, da vi flytter værdien, der svarer til den for meget indbetalte indbetaling, bort fra ratepension og/eller ophørende alderspension, og i stedet bruger værdien på livsvarig alderspension.
  • Husk, at hvis du har indbetalt penge til ratepension i banken, skal du kontakte banken for at få korrigeret dine skatteoplysninger, da der er tale om private indbetalinger.
  • Send os desuden dokumentation for, hvad du i alt har indbetalt til ratepension og/eller ophørende alderspension i 2017. Oplysningerne finder du ved at logge ind på SKAT og gå til ”Personlige skatteoplysninger”. Her vælger du ”Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser”, hvor det fremgår, hvor meget der er indbetalt til dine pensioner i 2017. Et skærmdump er tilstrækkelig dokumentation.
  • Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger, ændrer vi indbetalingen for 2017 og sender en ny indberetning til SKAT. Vi sender også et brev til dig ved samme lejlighed. Du skal derefter selv kontakte SKAT og gøre dem opmærksom på den ændrede indberetning, så vil SKAT genberegne din årsopgørelse.

Udnyt dit fradrag
Har du ikke udnyttet dit fradrag i 2018, og ønsker du derfor at indbetale ekstra til din pension, så klik her

Har du indbetalt for meget til aldersforsikring – skattekode 33

Aldersforsikring
Du måtte i 2017 samlet set indbetale 29.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag til aldersforsikring. Det gælder både indbetaling til arbejdsmarkedspensioner og indbetalinger til private pensioner. Indbetaler du til en privat pension, skal den korrigeres først, hvis du kommer over loftet for indbetalinger. Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen til dem.

For meget indbetalt til aldersforsikringen koster 20 procent i strafafgift, som opkræves via årsopgørelsen. Denne afgift kan ændres til 4 procent ved at, overføre det for meget indbetalte til livsvarig alderspension eller ratepension og/eller ophørende alderspension. På denne måde får du også fradrag for det overførte beløb.
Ønsker du at undgå ny restskat for 2018?

I 2018 er loftet på 5.100 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag for personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen. For personen med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen er loftet 46.000 kr. Indbetaler du til pensionsordninger andre steder end Sampension, eller du har skiftet job i løbet af i år, beder vi dig kontakte os, så vi kan tage højde for din betaling andre steder.

Hvad gør du, hvis du har indbetalt mere end 29.300 kr. til aldersforsikring?

  • Klik på dette link og find blanket 07.085
    Du skal udfylde og underskrive blanketten og sende den til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Du behøver ikke arbejdsgivers underskrift, da vi flytter værdien, der svarer til den for meget indbetalte indbetaling, bort fra ratepension og/eller ophørende alderspension, og i stedet bruger værdien på livsvarig alderspension.
  • Husk, at hvis du har indbetalt penge til ratepension i banken, skal du kontakte banken for at få korrigeret dine skatteoplysninger, da der er tale om private indbetalinger.
  • Send os desuden dokumentation for, hvad du i alt har indbetalt til ratepension og/eller ophørende alderspension i 2017. Oplysningerne finder du ved at logge ind på SKAT og gå til ”Personlige skatteoplysninger”. Her vælger du ”Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser”, hvor det fremgår, hvor meget der er indbetalt til dine pensioner i 2017. Et skærmdump er tilstrækkelig dokumentation.
  • Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger, ændrer vi indbetalingen for 2017 og sender en ny indberetning til SKAT. Vi sender også et brev til dig ved samme lejlighed. Du skal derefter selv kontakte SKAT og gøre dem opmærksom på den ændrede indberetning, så vil SKAT genberegne din årsopgørelse.

Udnyt dit fradrag
Har du ikke udnyttet dit fradrag i 2018, og ønsker du derfor at indbetale ekstra til din pension, så klik her