Nyheder


Resultat af urafstemning

2. juni 2022

Johannes Elbæk og Lise Lykke Steffensen blev valgt til PJD’s bestyrelse. Over 1.600 stemmer blev afgivet i urafstemningen.

På PJD's generalforsamling den 25. april var der tre kandidater, der stillede op til de to ledige bestyrelsesposter, hvorfor valget i henhold til bestyrelsens vedtægter skulle afgøres ved urafstemning blandt pensionskassens medlemmer.

Valget stod mellem Johannes Elbæk, Kristian Viekilde og Lise Lykke Steffensen, og det blev afviklet fra 5. maj til 1. juni 2022. 8,8 % af medlemmerne deltog i afstemningen, og de i alt 1.660 stemmer fordelte sig således:

 • 615 stemmer på Johannes Elbæk
 • 355 stemmer på Kristian Viekilde
 • 690 stemmer på Lise Lykke Steffensen

Det betyder, at Johannes Elbæk og Lise Lykke Steffensen er valgt til bestyrelsen for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Johannes Elbæk, næstformand
 • Henning Otte Hansen
 • Louise Bundgaard
 • Kirsten Holst
 • Gertrud Knudsen
 • Ilse Ankjær Rasmussen
 • Søren Kaare-Andersen
 • Anders Larsen
 • Lise Lykke Steffensen
Formand Erik Bisgaard Madsen er fratrådt